Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Triple-behandling forsinker tidspunktet for exacerbationer

Nye analyser af resultater fra fase III studiet ETHOS peger i retning af, at patienter med moderat til svær KOL oplever at få exacerbationer på et senere tidspunkt, når de behandles med en af triple-kombinationerne, der blandt andet indeholder ICS i form af budesonid.

De seneste resultater fra det randomiserede fase III studie ETHOS blev i sidste uge præsenteret af den anerkendte tyske forsker, lægen Klaus F. Rabe fra Grossensdorf, på American Thoracic Society (ATS) 2020 Virtual Sessions. Undersøgelsen er også offentliggjort i New England Journal of Medicin.

Særligt interessant var det om Breztri Aerosphere med højdosis (320 mcg budesonid, 14,4 mcg glycopyrronium og 9,6 mcg formoterolfumarat) havde signifikante bedre resultater end sin ”lillebror” med bare 160 mcg budesonid i blandingen.

Specialeansvarlig overlæge, Medicinsk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Anders Løkke kiggede med online og var ganske tilfreds, men ikke overrasket, over resultaterne:

”Helt grundlæggende ser det ud som om - og det er der ikke noget overraskende i - at det er bedre at give tre-stofs-behandling end to-stofs-behandling på praktisk talt alle de parametre, som man målte på i studiet. Det nye, som man ikke tidligere har fået verificeret i studier, er, om der er forskel på, hvilken dosis steroid (320 mcg eller 160 mcg) man bruger,” lyder det fra Anders Løkke, som fortsætter: 

”Og det må man sige, at dette studie giver et relativt klart svar på. For på alle parametrene var den lave dosis faktisk mindst ligeså god om ikke bedre end den høje dosis.”

De to Breztri Aerosphere blev i den seneste analyse sammenlignet med to andre behandlinger, nemlig glycopyrrolate–formoterol (LAMA-LABA) og budesonide–formoterol (ICS-LABA).

På de forskellige parametre viste Breztri Aerosphere god effekt, herunder reduceres antallet af årlige exacerbationer signifikant hos de patienter, der brugte triple-kombination. Blandt patienter på 320 mcg-inhalatoren oplevede 1.08 moderate til svære årlige forværringer, mens tallet var 1.07 for dem, der brugte ”lillebroren” indeholdende 160 mcg budesonid. Blandt brugere af LAMA-LABA var tallet 1,42, og for patienter på ICS-LABA, lød resultatet på 1,24.

Antallet af lungebetændelser var til gengæld en anelse højere hos dem, der tog Breztri Aerosphere. 

”Men generelt var der ret få i studiet, der fik lungebetændelse – tallet lå på henholdsvis 4.6 og 4.0 procent hos patienter, der fik den høje eller den lave dosis ICS i en af de to triple-behandlinger, og på 2,9 procent blandt de der fik LAMA-LABA, mens sidste patientgruppe, der fik ICS-LABA kombinationen lå på 5,0 procent.

”Generelt var der ret få af deltagerne i studiet, der fik lungebetændelse – og forskellen i absolutte tal mellem grupperne var ikke stor. Desuden er det en stående diskussion i forhold til, hvornår man synes, det er en lungebetændelse, patienten har - og hvornår det er en KOL-forværring,” siger overlæge Anders Løkke, der for år tilbage var kommet til samme konklusion om, at inhalationssteroid til behandling af moderat til svær syge patienter med KOL kan have god effekt – såfremt det sker i moderate doser.

DLS har vejledt på forkant

Faktisk implementerede han med den øvrige del af Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS) allerede i 2017 triple-behandling med inhalationssteroid i vejledningen af de moderat til svært syge patienter med KOL. I vejledningen er dosisanbefalingen dog lidt rundere, idet der står, at DLS anbefaler inhalationssteroid i lavest mulige effektive dosis, såfremt patienten har gentagne, årlige forværringer.

”På daværende tidspunkt formulerede vi ikke en specifik dosis, da vi reelt ikke havde belæg for at anbefale noget konkret, fordi vi ikke havde et studie, at læne os op af. Men det har vi nu – selv om det nok ikke var meningen med studiet,” pointerer Løkke, som samtidigt peger på, at studiet også kan bakke op om DLS’ anbefaling til at halvere dosis til en velfungerende patient med KOL.

”Data viser lige så gode hvis ikke bedre resultater på inhalatoren med 160 mcg. budesonid. Derfor taler resultaterne fint ind i det, vi vejleder i fra DLS side,” lyder det fra lungespecialisten, som til gengæld er knap så begejstret for studiets data på dødelighed.

Er dødeligheden større ved mindre dosis budesonid?

For netop den effekt ser umiddelbart forskellig ud i studiet imellem de to inhalatorer – hvilket vil blive grundigere beskrevet i en separat artikel senere på året. 

”Men man må sige, at lige præcis data på dødelighed i studiet er jeg lidt loren ved af flere grunde. For det første er tallene ekstremt lave, den ligger på 1,3 i højdosis og 1,8 ved brug af lavdosis inhalatoren - så det er en meget lav dødelighed i et studie med nogle relativt syge patienter,” siger Anders Løkke og fortsætter:

”For det anden er det værd at kigge på de konkrete tal, hvor procentsatsen svarer til omkring 28 personer i gruppen, der brugte triplebehandling med højdosis ICS, mens det var 39 i patientgruppen, der brugte lavdosis. Så man kan sige, at vi er nede i et antal, hvor der ikke skal flyttes mange deltagere, før det ændrer en del i resultaterne.

Samtidigt pointerer Anders Løkke, at der ikke er tale om lungespecifik død, det er derimod alle de deltagere, der er døde i løbet af det år, som studiet varede.

”Så der skal ikke være mange ’tilfældige’ dødsfald, før at forskellen bliver udlignet. Derfor skal man altid tolke tallene med lidt forbehold, når man har med så små tal at gøre. Så jeg ser frem til at se den uddybende artikel senere på året,” siger han.

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter