-først med nyheder om ny medicin

Eskild Morten Landt. Foto: Privat

Personer med kronisk hoste med sekret har øget risiko for lungebetændelse og tidlig død

For første gang viser forskning, at der er stor forskel på helbredet blandt mennesker med kronisk hoste henholdsvis med og uden sekret. Resultaterne viser, at en langt større andel af dem, der har kronisk hoste med opspyt, er i øget risiko for at få lungebetændelse, for alvorlige forværringer og/eller for at dø af alle årsager.

Det danske studie, der stadig er igangværende og derfor ikke publiceret, viser, at mennesker med kronisk produktiv hoste - altså vedvarende hoste i mere end otte uger med sputum - har flere respiratoriske symptomer og en øget risiko for at få KOL, lungebetændelse og at dø af alle årsager, end mennesker der har kronisk hoste uden opspyt.

Det er første gang forskning har dokumenteret forskellen mellem kronisk hoste med og uden sekret – og den danske undersøgelse, der først på måneden blev præsenteret på årets ERS kongres i Barcelona, var så fremragende, at studiets abstrakt blev præmieret som bedste indenfor forskning i kronisk hoste.

Resultaterne fra undersøgelsen viser, at patienter med kronisk produktiv hoste oftere oplever respiratoriske symptomer som hvæsende vejrtrækning, smerter i brystet og dyspnø, ligesom de har en højere forekomst af begrænsede luftveje.

”Deltagerne med kronisk produktiv hoste har også ringere lungefunktion, når man sammenligner dem med studiets kontrolgruppe. Men interessant er det også, at når deltagere med produktiv kronisk hoste sammenlignes med deltagere med non-produktiv kronisk hoste, ligner resultatet det første, da gruppen, der hoster sekret op, har dårligere lungefunktion end dem, der ikke gør, som har en tør hoste,” siger Eskild Morten Landt, post doc., molekylær biolog og ph.d. i sundhedsvidenskab ved Klinisk Biokemisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge.

Kronisk hoste med og ude sekret

I sin forskning viser Eskild Morten Landt også, at forskellen på lungefunktion de to grupper imellem er til at tage og føle på. Når personer med produktiv kronisk hoste sammenlignes med ikke-produktiv har førstnævnte en forceret ekspiratorisk volumen (FEV1) på 88 procent mod de non-produktives 95 procent. De to gruppers forcerede vitalkapacitet (FVC) var på henholdsvis 97 procent vs. 101 procent, mens FEV1/FVC var 0,72 i snit i gruppen af produktive kronisk hostende vs. 0,75 i snit i gruppen af non-produktive kronisk hostende. Desuden oplevede deltagere i gruppen med produktiv kronisk hoste også oftere respiratoriske symptomer som dyspnø (fem procent vs. tre procent) og en hvæsende vejrtrækning (53 vs. 29 procent).

”Vi fandt også, at gruppen med kronisk produktiv hoste havde flere komorbiditeter end de andre grupper herunder reflukssygdomme, diabetes og inflammation,” fortæller Landt. Blandt gruppen med kronisk produktiv hoste havde 36 procent reflukssygdomme, mens 28 procent af deltagere med tør hoste oplevede det. I forhold til diabetes var tallene 11 vs. 7 procent.

Population og data stammer fra Herlev Østerbro undersøgelsen, hvor 44.436 deltagere blandt andet har besvaret spørgsmål om, hvorvidt de har hostet sammenhængende i mere end otte uger, og i givet fald hvorvidt denne hoste producerede sekret. Af de 2.796 deltagere, der svarede positivt i forhold til kronisk hoste, havde 1.416 (3 procent) af dem produktiv kronisk hoste med opspyt, mens 1.380 (3 procent) havde en non-produktiv tør hoste.

”I gruppen med kronisk produktiv hoste, som har en øget risiko for at udvikle KOL, fandt vi ikke overraskende flere rygere,” fortæller forskeren.

I gruppen med opspyt var 36 procent af deltagerne nuværende rygere, mens procentdelen af rygere i den non-produktive gruppe var 19. Når forskerne kiggede på, hvor mange der var stoppet med at ryge, lå tallene tættere på hinanden med 36 procent eksrygere i gruppen af produktive kronisk hostende, mens 41 procent var tidligere rygere i den non-produktive gruppe

Eskild Morten Landt peger endvidere på, at sammenlignes den produktive kronisk hostende gruppe med kontrollerne, havde deltagere justeret hazard ratio (HR) på 7,2 (95 procent konfidensinterval: 4,3-12) for KOL-eksacerbation, 2,9 (2,2-3,8) for lungebetændelse og 2,1 (1,6-2,6) for alle årsager dødelighed. Tilsvarende HR for non-produktiv kronisk hoste var henholdsvis 3,0 (1,4-6,2), 1,8 (1,2-2,5) og 1,5 (1,1-2,1), alle signifikant lavere end hos personer med produktiv kronisk hoste.

Hold øje med om der er sekret ved kronisk hoste

Så mange helbredsmæssige udfordringer fører ofte til en tættere kontakt med sundhedsvæsenet, og det er blandt andet det, Landt har afdækket blandt en del af deltagerne.

Netop den øgede kontakt med sundhedsvæsenet får forskeren til at minde om, at læger bør bide mærke i, om deres patienter hoster sekret op eller ej ved kronisk hoste:

”Forskningens resultater peger på, at det er vigtigt, at de praktiserende læger tager hostens fænotype i betragtning, når de skal udrede og rådgive patienterne i forhold til fremtidig risiko for at få alvorlige forløb,” siger Eskild Morten Landt.

 

Ledelse

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Medarbejdere

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen, redaktionel udviklingsleder
  Bo Karl Christensen, redaktionsleder
  Frederik Jølving, redaktionsleder
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether