Inflammations-sygdommene behøver et nationalt center

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Over en million danskere vil blive tilbudt test for antistoffer mod corona

Over en million danskere vil blive tilbudt en antistof-test i løbet af de kommende fem måneder. Det er Statens Serum Institut i samarbejde med eksperter fra regionerne og universiteterne, som sætter det storstilede covid-projekt i gang.

Projektet bakkes op af Sundhedsstyrelsen (SST), Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS), Kommunernes Landsforening og Danske Regioner og er ifølge DR sat til at koste 171 millioner kroner.

Når invitationen fra ”Vi tester Danmark” lander i folks e-boks allerede fra uge 40, er det med en opfordring til hver enkelt om at svare på et spørgeskema. Herudover er der mulighed for at melde sig til at udføre en hjemmetest for antistoffer ved at prikke sig i en finger. Den viser, om man tidligere har haft covid-19 infektion. I alt 500.000 vil i første omgang kunne få foretaget en antistoftest i denne undersøgelse.

Hjemmetesten udføres ved at prikke sig selv i fingeren og lægge blodprøven på en lille strip. Efter 15 minutter kan man aflæse den. Ved positiv er der streger, ved negativ er der ingen streger.

”Vi har brug for mere viden om covid-19, så vi kan håndtere sygdommen bedst muligt i fremtiden. Hvis vi kan blive klogere på, hvordan virus smitter, og om der er særlige risikofaktorer knyttet til bestemte patientgrupper, så har vi langt bedre mulighed for at håndtere epidemien. Og det vil også give os mulighed for at lave forebyggende tiltag”, siger professor Henrik Ullum fra Rigshospitalet.

Det storstilede covid-19-screeningsprojekt har fået navnet ”Vi tester Danmark”.

”Som borger har man en unik mulighed for at gøre en vigtig forskel”, siger overlæge Robert Skov fra Statens Serum Institut og fortsætter: ”Resultaterne fra undersøgelsen vil give os meget bedre mulighed for at tage målrettede værktøjer i brug i bekæmpelsen af corona-virus. Derfor kan jeg kun opfordre til, at man deltager.”

Har man haft covid-19, vil man normalt have dannet antistoffer, og derfor kan den store mængde data gøre myndigheder og forskere klogere på, hvordan virussen har spredt sig i samfundet.

»Der er en masse spørgsmål, som endnu ikke er helt afklaret, i forhold til hvordan man helt optimalt styrer den her pandemi. Præcis hvor mange har været smittet? Hvor mange af dem har reelt haft symptomer? Er der specielle grupper, der er specielt udsat for smitte. Ældre, yngre, sundhedspersonale. Alle mulige grupper er man i tvivl om, hvordan smitten er hos dem«, siger Kasper Iversen, som er overlæge på Herlev-Gentofte Hospital og en del af den ekspertgruppe, som skal se på resultaterne.

”Vi tester Danmark” er en undersøgelse i flere etaper. Den første etape handler om generel screening af en stor gruppe borgere i Danmark. Derudover er der planer om screening af forskellige udsatte grupper, sundhedspersonale og gymnasieelever. I januar 2021 er det planen at gentage befolkningsscreeningen. I februar vil yderligere 1,5 million borgere få spørgeskemaet, og her vil 750.000 blive tilbudt testen.

Dertil har man i år en ambition om at have testet 60.000 sundhedsansatte fra april til og med oktober.

I efteråret har 'Vi Tester Danmark' fokus på udsatte danskere. Man har af den grund ifølge DR oprettet særskilte testforløb for hjemløse, misbrugere, prostituerede, beboere og ansatte på plejehjem samt socialt udsatte ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere i udsatte boligområder.

Når første del af ”Vi tester Danmark” er slut midt i oktober, er det håbet, at op mod en 1.000.000 borgere har udfyldt spørgeskemaet, og at op mod 500.000 borgere har foretaget en antistoftest. Den store mængde data vil kunne give indblik i en række forhold, der er af afgørende betydning for, hvordan man fremadrettet bedst muligt håndterer corona-epidemien og de mange med senfølger.

Hvis flere end 500.000 ønsker at lave antistoftest, bliver der foretaget en lodtrækning. Tilmeldingen til testen foregår direkte i spørgeskemaet. Dem der bliver udtrukket til at modtage en antistoftest vil få besked om dette i en e-mail og efterfølgende modtage et testkit med posten. Når testen er gennemført, kan svaret indsættes i et nyt spørgeskema. Informationer om, hvordan man deltager i spørgeskemaundersøgelsen, og hvordan man måler, om man har antistoffer, vil kunne ses på en hjemmeside.

Sundhedsminister undviger spørgsmål om insulintilskud

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har spurgt sundhedsminister Magnus Heunicke (S), hvad hans holdning er til Medicintilskudsnævnets forslag om at fjerne generelt tilskud til en lang række insulin-præparater. 

Tilskudsnævn håber, at færre tilskud til insulin vil presse priser

Medicinsk Tidsskrift har fået indsigt i en e-mail sendt fra Lægemiddelstyrelsen til Sundheds- og ældreministeriet, hvori det beskrives, at Medicintilskudsnævnet håber, at det stærkt kritiserede forslag om at fjerne tilskud til en lang række insulin-præparater vil resultere i et prisfald på præparaterne.

Overvældende interesse for sygehustilbud til patienter med svær overvægt

104 mennesker med BMI over 30 er netop nu henvist til Det Syddanske Overvægtsinitiativ (SDOI) på Sydvestjysk Sygehus, der åbnede for henvisninger fra de praktiserende læger i slutningen af august. Initiativet er dimensioneret til at modtage 500 patienter om året, så det er mange henvisninger på meget kort tid.

Farvel til ordet sukkersyge på etiketter og recepter

Ordet sukkersyge vil ikke længere fremgå af recepter og doseringsetiketter efter en henvendelse til Lægemiddelstyrelsen fra Steno Diabetes Center Odense og tænketanken Type 1.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter