Nævn går i frontalangreb på Novo Nordisk - og patienterne taber

Endokrinologisk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Nye DAPA-fund: Dapagliflozin kan virke forebyggende mod diabetes

EASD: SLGT2-hæmmeren Forxiga (dapagliflozin) kan reducere forekomsten af nye tilfælde af type 2-diabetes, viser helt nye resultater fra DAPA-CKD-studiet. 

Dapagliflozin reducerer forekomsten af ​​nystartet type 2-diabetes (NOD) med 33 procent blandt deltagere i DAPA-CKD- og DAPA-HF-forsøg. 

Det viser nye resultater fra en analyse, der kombinerer det multinationale fase-III DAPA-CKD og DAPA-HF studie. 

”Vi så et statistisk signifikant fald i antallet af nye diabetes-tilfælde i dapagliflozin-gruppen, hvilket tyder positivt. Dapagliflozins hovedrolle i hjertesvigt med reduceret pumpefunktion er at reducere den kardiovaskulære dødelighed og forværring af hjertesvigt og ved kronisk nyresygdom at reducere sygdomsprogressionen, og her kan et faldende forekomst af diabetes-tilfælde betragtes som en ekstra fordel,” siger Peter Rossing, der er overlæge, professor og forskningsleder ved Steno Diabetes Center Copenhagen.

De helt nye resultater fra DAPA-CKD og DAPA-HF studierne består af en række analyser af de metaboliske, nefrologiske og kardiologiske effekter ved SGLT2-hæmmeren nærmere, hvor effekten hovedsageligt blev drevet af deltagere med prædiabetes. Studiet bestod af i alt 4.003 deltagere, der ikke havde diabetes ved baseline og bliver præsenteret onsdag på dette års EASD-kongres.

Noget af en påstand

I modsætning til andre diabetes-forebyggende forsøg var der ingen signifikante HbA1c-forskelle mellem placebo- og terapi-grupperne, hvilket tyder på, at effekten på NOD ikke kun er en glykæmisk maskering, men måske i stedet en mere grundlæggende effekt på patogenesen af ​​type 2-diabetes, forklarer Peter Rossing.

“Alle andre diabetes forebyggende forsøg har vist fald i hba1c i interventionsgruppen og er blevet kritiseret for at maskere diabetes ved at sænke blodsukkeret i stedet for at forebygge det,” siger Peter Rossing og fortsætter:

“I vores analyse er der ingen effekt på hba1c, og tanken er, at det kunne være, fordi det i stedet havde en effekt på betacellerne, der laver insulin, handlede om insulin følsomhed eller noget helt tredje, som er på linje med dyreeksperimentelle data. Men i studiet havde vi ikke mulighed for at undersøge det nærmere, og derfor er det stadig blot en påstand”.

De nefrologiske fund viser, at de gavnlige virkninger af dapagliflozin var konsistente på tværs af en række patientsubgrupper, herunder patienter med eller uden type-2 diabetes på tværs af CKD-ætiologier og stadier samt hos dem med og uden en tidligere kardiovaskulær hændelse, eller med og uden hjertesvigt.

Fundene viser, at en fordel ved dapagliflozin ved dødelighed af alle årsager var drevet af en reduktion i ikke-kardiovaskulær død. Derudover viser nye detaljer om sikkerhedsprofilen, at der var færre alvorlige bivirkninger ved akut nyreskade rapporteret for dem, der blev behandlet med dapagliflozin i studiet.

Reduktion i død og forværring

Tidligere fund fra DAPA-CKD præsenteret på sidste års kongres viste, at dapagliflozin reducerede risikoen for død og forværring af nyresygdom med 39 procent blandt patienter med kronisk nyresygdom både med og uden diabetes. 

Over en mediantid på 2,4 år forekom det primære resultat hos 197 ud af 2.152 patienter (9,2 procent) i dapagliflozin-gruppen og 312 ud af 2.152 patienter (14,5 procent) i placebogruppen, hvilket svarer til, at patienter i dapagliflozin-gruppen havde en 39 procent lavere risiko for det primære endepunkt sammenlignet med placebogruppen.

Studiet bestod af 4.304 deltagere med et estimeret glomerulær filtrationshastighed (eGFR) på 25-75 ml/minut/1,73 m2 og et urinalbumin-til-kreatinin-forhold på 200-5000 mg/g. Patienter blev randomiseret til dapagliflozin (10 mg én gang dagligt) eller placebo. 

I en række sekundære analyser havde patienter i dapagliflozin-gruppen også en 44 procent lavere risiko for det kombinerede resultat af vedvarende fald i estimeret GFR på 50 procent eller mere, nyresygdom i slutstadiet eller død af nyre-årsager. Dog ikke ved død fra kardiovaskulære årsager, der var inkluderet i det primære endepunkt, sammenlignet med placebogruppen.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo