Basislister er skabt af fanden selv

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Jo højere BMI, jo større risiko er der for at blive ledig, hvis man er i arbejde og jo mindre mulighed er der for at få ansættelse, hvis man er ledig. Illustration fra foredrag v/ professor på Statens Institut for Folkesundhed Jane Tholstrup på Politisk Topmøde om svær overvægt.

Dansk forskning: Overvægt svækker tilknytningen til arbejdsmarkedet

Overvægt har negativ indflydelse på tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det viser en ny undersøgelse, som Janne Tolstrup, der er professor på Statens Institut for Folkesundhed (SIF), er medforfatter til.

På det politiske topmøde om svær overvægt, som Overvægtsalliancen, Dansk Erhverv og Novo Nordisk var værter for 13. November i København, fortalte hun om studietider blev publiceret i tidsskriftet Epidemiology/Gentics i år, og konklusionen er tydelig:

"Personer med overvægt er i højere grad i risiko for at miste deres job end deres normalvægtige kolleger. Og hvis de er ledige, har de også sværere ved at finde beskæftigelse," siger Janne Tolstrup.

Overvægt = øget ledighed

Studiet omfatter 87.796 deltagere, udvalgt fra Den Nationale Sundhedsprofil i 2010. Deltagerne blev fulgt i fem år via DREAM-registeret, og forskerne undersøgte i perioden overgange fra ledighed til ansættelse og omvendt samt forekomsten af sygefravær. Sammenlignet med normalvægtige viser studiet en overhyppighed i ledighed på 18 procent blandt personer med overvægt og en overhyppighed i ledighed på 27 procent hos personer med svær overvægt. Desuden viser studiet en sammenhæng mellem overvægt og øget sygefravær. De deltagere, der var arbejdsløse ved starten af studiet, havde desuden mindre chance for at komme i arbejde sammenlignet med de ledige, der ved starten var uden overvægt.

Mistanke om diskrimination

Ud fra studiets resultater kan man ikke konkludere noget om årsagerne til, at kurven for arbejdsmarkedstilknytning begynder at knække ”den forkerte” vej, når BMI kommer over 25.

"Vi kan ikke bevise, om vores fund f.eks. skyldes, at helbredet går ud over produktiviteten, eller om rygning og andre faktorer spiller ind," siger Janne Tolstrup.

"Men studiet giver dog en stærk mistanke om, at den øgede ledighed kan skyldes diskriminering på grund af vægt."

Uanset årsagerne er konsekvenserne af studiets resultater dog mange. Dels har de selvfølgelig betydning for de mennesker, der både skal slås med vægt og ledighed. Men også for produktivitet og rekrutteringsmuligheder på arbejdsmarkedet kan de ifølge Jane Tholstrup være et stort problem.

"Arbejdsgiveren kan gå jo glip af den mest kvalificerede arbejdskraft, hvis mennesker med overvægt sorteres fra alene på grund af vægt og allerede inden den første samtale, som andre undersøgelser viser," siger hun.

"Mange erhverv mangler desuden i disse år kvalificeret arbejdskraft. Og også i forhold til rekrutteringsmuligheder kan holdninger til ansættelse eller fastholdelse af medarbejdere med overvægt og svær overvægt have en negativ betydning."

Usunde, sjuskede og dovne

Det danske arbejdsmarked er ifølge Janna Tholstrup generelt præget af en høj grad af sammenhængskraft og tillid. Derfor ser hun også med bekymring på stigmatisering og dens betydning for arbejdsmarkedstilknytningen i forhold til en enkelt afgrænset befolkningsgruppe.

"Fra andre undersøgelser ved vi, at der eksisterer nogle stærke holdninger til mennesker der vejer for meget. Er man tyk, er man nok også usund, doven, sjusket, mindre kompetent og mangler selvkontrol. Sådan tænker mange," siger hun.

"Mennesker, der tænker sådan, er ikke specielt ondskabsfulde. Det handler mere om uvidenhed, og vi ved, at konkret og overskuelig oplysning om de rigtige sammenhænge har en positiv effekt."

En undersøgelse blandt lederne fra 2017 viste, at hver tredje leder vægrede sig ved at ansætte en medarbejder med overvægt. Derfor er bevidstgørelse af f.eks. lederne ifølge janne Tolstrup et vigtigt sted at sætte ind.

"Her vil foreninger som f.eks. Adipositasforeningen, der repræsenterer de mennesker, det handler om, kunne gøre en forskel, for heller ikke ledere er onde mennesker, "siger hun.

Nye måder at tænke på

Skal man rokke ved den uheldige sammenhæng mellem beskæftigelsesgrad og BMI, som studiet fra SIF viser, kræver det ifølge Janne Tolstrup holdningsændringer på mange planer.

"Vi skal se hele mennesker i stedet for at rubricere personer i forhold til overvægt eller ledighed," siger hun.

"Og så skal vi tænke over, hvordan vi taler om og til hinanden. En stor del af problematikken med vægt og arbejdsmarkedstilknytning er, at stigmatiseringen avler skyld, skam og dårligt selvværd. Og hvis vægten betyder, at man enten holdes eller selv holder sig ude af fælleskabet, bliver man dobbelt stigmatiseret. Der er således et stort behov for, at der kommer nye boller på suppen, hvis kurven skal vendes."

EMPEROR-Reduced: SGLT-2-hæmmer har selvstændig effekt på hjertesvigt

EASD: SGLT-2-hæmmeren Jardiance (empagliflozin) reducerer risikoen for kardiovaskulær død og indlæggelser med 25 procent i patienter med hjertesvigt sammenlignet med placebo. Risikoreduktionen er sammenlignelig for patienter med og uden diabetes.

Ozempic er en lovende kandidat til behandling af fedme

EASD: Foreløbige resultater fra STEP-programmet viser, at GLP-1-antogonisten Ozempic (semaglutid) har potentiale som fedmereducerende behandling. Semaglutid har vist sig at inducere vægttab på helt op til 17,4 procent.

Skuffende resultater fra SGLT-2-studie undrer stadig

EASD: Forskerne bag det store fase III-studie, VERTIS CV, måtte i sommer på den amerikanske diabeteskongres, ADA, melde, at studiet ikke havde nået sine primære endepunkter, og at behandling med SGLT2-hæmmeren ertugliflozin ikke så ud til at have en MACE- og nyrebeskyttende effekt. 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter