Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Lavt D-vitaminniveau er ikke forbundet med astma

Det er usandsynligt, at et tilskud af D-vitaminer mindsker risikoen for at udvikle astma, børneeksem eller andre allergier hos børn og voksne, viser en ny undersøgelse netop offentliggjort i PLOS Medicine, som derved afkræfter hidtidige antagelser.

Ny hurtig influenzatest har stort potentiale

Hos patienter med alvorlige respiratoriske sygdomme er en hurtig diagnosticering samt behandling af influenza og andre infektioner essentiel. Derfor kan en ny måde at bruge podning på betyde kortere antibiotikakure og færre hospitalsindlæggelser for netop denne patientgruppe.

Ny europæisk astmakøreplan lanceret

En fælles europæisk indsats er ifølge det Europæiske Astmaforsknings- og Innovationspartnerskab (EARIP) bydende nødvendig, hvis man skal imødegå den byrde, astma er ved at udvikle sig til i den europæiske befolkning.

Astma hos KOL-patienter overses

Læger har tilsyneladende svært ved at skelne mellem ​​astma- og KOL-symptomer hos ældre over 60 år, hvilket kan have negativ betydning for patienter med KOL.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter