Hvorfor må vaccinerne koste mens diabetes-patienter må nøjes

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Færre doser binyrebarkhormon til KOL-patienter er godt på flere niveauer

ERS: På grund af forværringer behandles en stor gruppe patienter med KOL ofte med orale steroider, der er associeret til blodpropper i lungerne.

Færre kure med binyrebarkhormon vil være at foretrække – og det kan faktisk fungere, viser nye studier. 

I et studie offentliggjort i MDPI biomedicines peger resultaterne i retning af, at patienter med KOL, er mere udsatte for at få blodpropper i lungerne, når de behandles med binyrebarkhormon i længere tid.

Forskere fra Herlev-Gentofte Hospital har fulgt patienter med KOL, som har været indlagt og er blevet behandlet med prednisolon.

”I 2014 skete der et guidelineskift, hvor fem dages prednisolon kure blev anbefalet frem for ti-dages kure. Derfor vidste vi, hvilke patienter der havde fået henholdsvis lange og korte behandlinger,” fortæller Jens-Ulrik Stæhr Jensen, Ph.d., professor i lungemedicin ved Københavns Universitet og forskningsansvarlig overlæge, Lungemedicinsk Sektion, Medicinsk Afdeling C, Herlev-Gentofte Hospital.

Forskerne fulgte herefter patienterne for at se, om nogle af dem – og i givet fald hvem, der fik venøse tromboemboli (VTE).

”Selv om det ser ud som om der er en underrapportering af blodpropper i lungerne i hele populationen, peger data i retning af, at der er flere patienter, som får en venøs tromboemboli efter en lang OCS kur på ti dage contra en fem-dages kur - og det er interessant,” lyder det fra professoren, som lægger op til, at det er et område, man bør arbejde videre med og få undersøgt prospektivt. 

”Desuden skal vi læger blive bedre til at rapportere blodpropper i lungerne under indlæggelser – også selv om det kan være en svær diagnose at stille,” pointerer professor Stæhr Jensen, der finder det nødvendigt fortsat at undersøge den bivirkningsprofil, binyrebarkhormon har.

Viden hjælpe med at danne grundlag for, hvornår en patient skal have OCS, og hvornår det ikke er en god idé. Studiet her har vist, at hvis en patient har en høj risikoprofil for at få blodpropper i lungerne, skal man overveje det grundigt, inden man giver en lang kur med binyrebarkhormon.”

Biomarkør-vejledt OCS-behandling

Fra et studie offentliggjort i Respiratory Research  viser dataanalysen, at hvis OCS-behandling af KOL-patienter reguleres med en eosinofil biomarkør, vil forbruget af binyrebarkhormon kunne bringes yderligere ned end en fem-dages kur.

”Vi har vist, at biomarkør-vejledt OCS-behandling kan få patienterne ned i en endnu lavere dosis af binyrebarkhormon, samtidigt med, at man bevarer den samme effekt. Det er godt, for vi vil naturligvis gerne reducerer nogle af de mange bivirkninger, patienterne risikerer at få af de stoffer,” forklarer professor Stæhr Jensen og fortsætter:

”Det er utroligt vigtigt at bringe dosen ned, for en del KOL-patienter med eksacerbationer får op til seks kure på et år. Skulle man følge de tidligere retningslinjer svarer det til behandling med OCS i 60 dage på et år, hvor patienterne er i binyrebarkhormon behandling med en moderat til højt dosis - det giver massive bivirkninger.” 

Med den nye strategi har forskere fra Herlev-Gentofte hospital vist, at patienterne potentielt kan komme ned på en to-dages kur og få samme effekt af binyrebarkhormon behandlingen.

”Det betyder altså, at patienten kun skal være i behandling i 12 dage ved seks forværringer på et år. Og det giver markant forskel på, hvor mange bivirkninger, patienterne får,” understreger Jens-Ulrik Stæhr Jensen og peger på en ny potentiel behandling, som øjensynlig kan have tilsvarende effekt som OCS - dog uden samme bivirkningsprofil.

Methotrexat viser potentiale i behandling af KOL

Det ser nemlig ud til, at der er potentiale i stoffet methotrexat (MTX), som man længe har brugt i behandling af patienter med leddegigt, psoriasisgigt samt en lang række led- og bindevævssygdomme. I et studie offentliggjort i MDPI biomedicines viser forskere, at stoffet også ser ud til at reducere risiko for forværringer blandt KOL-patienter i allerhøjeste grad.

”Det er et helt fantastisk spændende studie, fordi methotrexat er et stof, man har kendt i mange årtier, og som blandt andet er karakteriseret som et steroidbesparende stof med anti-inflammatoriske egenskaber,” fortæller en begejstret professor og tilføjer, at omtrent 90 procent af patienterne rent faktisk kan tåle en behandling med præparatet, der ifølge professor Stæhr Jensen har utrolig få langtidsbivirkninger.

I studiet har forskere kigget på to grupper patienter med KOL – den ene gruppe var i gængs behandling for deres lungesygdom, mens den anden gruppe ud over behandling af deres KOL også fik methotrexat af anden sygdomsårsag. 

”Blandt de patienter, der fik methotrexat oveni deres vanlige inhalationsmedicin, ser det ud som om, at der er en 40 procents reduktion i antallet af forværringer,” fortæller professoren, der selv var noget overrasket over resultatet.

”Ja, vores studie er et epidemiologisk studie, derfor kan man ikke helt sige, at det er sådan, det forholder sig. Så naturligvis skal der følges op med randomiserede studier. Men under alle omstændigheder er det en voldsom effekt, vi ser,” understreger Jens-Ulrik Stæhr Jensen og peger samtidigt på, at når patienter får flere forskellige behandlinger, er det oftest sådan, at man har med dårligere patienter at gøre.

”Men vi oplever det omvendte her, hvilket reelt styrker resultaterne. For vi ser, at de patienter, der både har kronisk leddegigt og KOL, har det bedre, hvis de får Methotrexat. Vi ser altså, at patienterne har en markant mindsket risiko for at blive indlagt med en forværring, og resultaterne er endda bedre, end det man ser ved brug af mange af de moderne stoffer,” slutter professor Stæhr Jensen.

Studierne præsnteres på ERS i dag og i morgen

”Systemic Corticosteroids and the Risk of Venous Thromboembolism in Patients with Severe COPD: A Nationwide Study of 30,473 Outpatients” præsenteres mandag d. 6. sept. kl. 14.45-16.15

”Effect of different corticosteroid regimes for hospitalised patients with exacerbated COPD: pooled analysis of individual participant data from the REDUCE and CORTICO-COP trials” præsenteres tirsdag d. 7. sept. kl. 11.30

”Risk of Chronic Obstructive Pulmonary Disease Exacerbation in Patients Who Use Methotrexate-A Nationwide Study of 58,580 Outpatients” præsenteres tirsdag d. 7. sept. kl. 11.50

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo