Hvorfor må vaccinerne koste mens diabetes-patienter må nøjes

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Eksacerbationer kan reduceres betydeligt med tezepelumab

ERS: Tezepelumab kan reducere antallet af eksacerbationer betydeligt blandt astmapatienter sammenlignet med placebo - selv blandt patienter med mere end tre eksacerbationer i det forløbne år.

Det viser et nyt studie, som blev præsenteret ved dette års digitale ERS-kongres. 

Studiet er randomiseret og dobbeltblindet med en placebokontrolgruppe, som led i et fase III NAVIGATOR-studie. 

Resultaterne viser, at andelen af ​​eksacerbationsfrie patienter var højere hos gruppen, der modtog tezepelumab sammenlignet med:

  • Placebogruppen i hele befolkningen (54 procent vs. 39 procent)
  • Patienter med to eksacerbationer inden for et år før studiet (56 procent vs. 45 procent)
  • Patienter med tre eller flere eksacerbationer inden for et år før studiet (51 procent vs. 29 procent)

I alt var 1.059 patienter med svær og ukontrolleret astma inkluderet i studiet, hvor 528 deltagere randomiseret modtog tezepelumab (210 mg.), og de resterende 531 fik placebo subkutant hver fjerde uge i et år.

Derudover viste studiet, at tezepelumab havde forbedret præ-bronkodilatator (FEV1) blandt eksacerbationsfrie patienter sammenlignet med placebogruppen, der havde haft to eksacerbationer det forgangne år. 

Deltagerne var mellem 12 og 80 år, der modtog en mellem- eller højdosis af kortikosteroider og controllermedicin med eller uden oral kortikosteroider. Ud af alle deltagerne havde 635 haft to eksacerbationer i løbet af et år før studiet, mens antallet var 424 for tre eller flere eksacerbationer i samme tidsperiode. 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo