Hvorfor må vaccinerne koste mens diabetes-patienter må nøjes

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Forbedret diagnostisk metode til spæd- og småbørn med PCD

ERS: En dansk forskergrupper har som de første i verden påvist, at en hurtig prøvetagning på fire sekunder blandt små børn med primær cilie dyskinesi (PCD) er lige så nøjagtig som den konventionelle prøvemetode.

Der kan være en ny forbedret diagnostisk metode på vej til spæd- og småbørn under mistanke for fimrehårssygdommen PCD.

Det sker efter, at resultaterne fra et dansk studie viser, at en hurtig måling af næsens indhold af nitrogenoxid (NO) på fire sekunder (TB-nNO4sec) er sammenlignelig med nøjagtigheden af den nuværende metode, hvor der måles i 30-50 sekunder.

“Vores resultater tyder på, at der er næsten lige så mange informationer og data at hente ved en forkortet måletid på fire sekunder som ved den konventionelle metode med tidsrammer på 30-50 sekunder. Det er særligt interessant for mindre børn, fordi de kan have svært ved at samarbejde og tolerere de længere måletider, og det giver håb om, at vi i praksis kan måle udåndingsluften i kortere tid hos spæd- og småbørn og stadig have et effektivt diagnostisk redskab,” siger en af forskerne bag studiet Mathias Geldermann Holgersen, der er læge, ph.d.-studerende og klinisk assistent på Dansk Børnelunge Center på Rigshospitalet.

Studiet er blevet præsenteret ved årets kongres i European Respiratory Society (ERS) og planlægges at blive publiceret snart. 

Større variation under vakuum

Casecontrol-studiet bestod af en kohorte på ni patienter med PCD med en gennemsnitsalder på 2,3 år, 14 raske patienter, som i gennemsnit var på to år og en sygdomskontrolgruppe bestående af 13 patienter med cystisk fibrose med en gennemsnitsalder på 1,68 år.

Ved nNO-målinger på henholdsvis to, fire og seks sekunder samt målinger under vakuum viste resultaterne, at TB-nNO4sec var en sammenlignelig faktor med cTB-nNO (HC4sec: p = 0,11, HCvac : p = 0,87, PCD4sek: p = 0,56, PCDvac: p = 0,23, CF4sek: p = 0,38, CFvac: p = 0,06). 

Derudover var der en lidt større variation for TB-nNOvac, hvor målingerne blev foretaget i under to sekunder med anvendt undertryk ved en fastsat tærskelværdi til 40 ppb for TB-nNO4sec og 49,3 ppb for TB-nNOvac. Begge metoder havde en specificitet på 96 procent ved et skæringspunkt på 100 procent, hvor en enkelt patient med CF blev fejlklassificeret. 

Resultaterne giver et fingerpeg om, at praksis på sigt vil kunne ændres, men det er for tidligt at konkludere noget entydigt, da studiets kohorte er relativ lille, og der mangler data på området, siger Mathias Holgersen. 

“Der er gode perspektiver i forhold til fremtiden, hvor man måske vil kunne foretage kortere og måske endda håndholdte nNO-målinger i den kliniske praksis og på den måde kommet et skridt tættere på en hurtigere diagnosticering og fange flere patienter i god tid,” siger han.

Studiet er en opfølgning på et pilotstudie, der blev foretaget blandt voksne med PCD, som viste lignende resultater. Der er nu brug for flere internationale multicentrestudier, da de nationale patientgrupperne er meget små, for at undersøge om kortere udåndingsprøver kan være ny praksis for førskolebørn og spædbørn.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo