Hvorfor må vaccinerne koste mens diabetes-patienter må nøjes

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Dupilumab reducerer forværringer og forbedrer lungefunktionen hos børn med type 2-astma

ERS: Dupixent (dupilumab) reducerer astmaforværringer betydeligt hos børn med moderat til svær type 2-astma for både allergisk og ikke-allergisk astma sammenlignet med placebo. 

Det er resultaterne fra et VOYAGE fase III-studie præsenteret på årets ERS-kongres.

I alt reducerede dupilumab astma-exacerbationer med 62 procent for børn med allergisk astma og 51 procent for børn uden allergisk astma sammenlignet med kontrolgrupperne. Også lungefunktionen (FEV1) blev også forbedret ved brugen af dupilumab hos begge astma-grupper. Alle forbedringerne varede hele studiets forløb på 52 uger.

Resultaterne viser også, at det kun var børnene med allergisk astma, der fik en forbedret astma-kontrol (ACQ-7-IA score) sammenlignet med baseline. 

Det randomiserede og dobbeltblindede fase III-studie bestod af en kohorte på 350 patienter i alderen seks til 11 år, som var randomiseret (2:1) i to grupper: 1) Modtog dupilumab (100 mg. eller 200 mg alt efter vægt) hver anden uge eller 2) Modtog placebo i 52 uger. 

Dupilumab er et monoklonalt antistof, der blokerer den delte receptorkomponent til IL-4/13, der er den centrale drivkraft for type 2-inflammationen.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo