Hvorfor må vaccinerne koste mens diabetes-patienter må nøjes

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
“Fundene i studiet øger generaliserbarheden af tidligere kliniske forsøg og viser signifikante OCS besparende effekter af anti-IL5/IL5 receptor-behandling i praksis," siger Anne Sofie Bjerrum.

Brugen af binyrebarkhormon kan halveres efter behandling med biologisk medicin

ERS: Behandling med anti-IL5/IL5 receptor (mepolizumab, reslizumab eller benralizumab) kan nedsætte forbruget af binyrebarkhormon betydeligt blandt patienter med svær EOS-astma, viser nyt dansk studie.

Kombinationsbehandlingen reducerede i alt forbruget af prednisolon med 50 procent efter et år og 28 procent efter 24 måneder (p< 0.001) for astma-patienterne.

Tidligere kliniske forsøg har vist, at behandling med anti-IL5/IL5 receptor (mepolizumab, reslizumab eller benralizumab) kan nedsætte forbruget af binyrebarkhormon blandt patienterne med svær EOS-astma, men der har manglet evidens fra den kliniske praksis. 

Det ændrer dette nye danske studie, som blev præsenteret ved dette års ERS-kongres. 

“Fundene i studiet øger generaliserbarheden af tidligere kliniske forsøg og viser signifikante OCS besparende effekter af anti-IL5/IL5 receptor-behandling i praksis. Disse fund øger forståelsen for de mere langsigtede virkninger af anti-IL5/IL5 receptor-behandlingen, hvilket viser en vedholdende effekt efter to års behandlingen uden at bringe astma-kontrollen i fare,” siger Anne Sofie Bjerrum, der er afdelingslæge på Afdeling for Lungesygdomme og Allergi på Aarhus Universitetshospital.

Blandt studiets deltagere var 75 procent af patienterne før studiet på en daglig dosis af OCS, før anti-IL5/IL5 receptor-behandlingen i studiet. I denne gruppe var den gennemsnitlige dosis reduceret fra 10 mg prednisolon (IQR 5-20) ved baseline til 3,75 mg (IQR 0-10) efter 12 måneder og reduceret til 0 mg (IQR 0-7.5) efter 24 måneder. 

Derudover viste studiet også en betydelig forbedring af patienternes egen vurdering af deres tilstand. Ved baseline vurderede 29 procent af patienterne dem selv som velkontrolleret, stigende til 45 procent og 52 procent efter en og to års behandling.

 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo