-først med nyheder om ny medicin

Ayse Dudu Altintas Dogan forsvarede sidst i januar sit Ph.D-projekt om liraglutid og KOL.

Liraglutid kan hjælpe overvægtige patienter med KOL

Dansk forskning viser, at vægttabsmedicinen liraglutid kan hjælpe overvægtige patienter med KOL til at tabe sig og potentielt opnå en bedre lungefunktion og livskvalitet.

Hos patienter, der lider af fedme og KOL, forbedrede 40 ugers behandling med GLP-1RA liraglutid deres forceret vital kapacitet (FVC), diffusionskapacitet for kulilte (DLCO) samt patienternes CAT-score.

For selv om liraglutid ikke er godkendt til behandling af patienter med KOL, peger dansk forskning i retning af, at liraglutid ved 3,0 mg kan være en potentiel behandlingsmulighed hos patienter med fedme og KOL, fordi terapien ser ud til at have effekt på både overvægt og potentielt også på lungefunktion.

Resultaterne stammer fra et netop afsluttet ph.d.-projekt fra Esbjerg Sygehus, Syddansk Universitetshospital, som læge og ph.d.-studerende Ayse Dudu Altintas Dogan forsvarede sidst i januar. Dogan udtaler:

”Liraglutid er oprindeligt udviklet til behandling af type 2-diabetes. Det er dog også godkendt som medicinsk vægttabsbehandling og sænker blandt andet patienternes appetit. Når vi giver overvægtige patienter med KOL medicinen, taber de sig, og de får også en bedre lungefunktion, når vi ser på en række lungefunktionsmålinger. Det gælder for eksempel i forhold til, hvor godt patienterne tømmer deres lunger, som ellers kan være en udfordring for netop denne patientgruppe.”

I sin forskning peger Ayse Dudu Altintas Dogan på, at forekomsten af fedme ved KOL er kendt, og at omkring halvdelen af alle patienter med KOL, der deltager i pulmonal rehabiliteringsprogrammer (PR), er overvægtige eller fede.

Har fedmebehandlingen effekt?

Som en del af ph.d.-projektet stod Dogan i spidsen af et 44-ugers randomiseret studie, der inkluderede 40 patienter med KOL med et BMI på over 27 kg/m2. Blandt eksklusionskriterierne var brug af inhalationssteroid, diabetes mellitus af enhver type, interstitiel lungesygdom, astma eller astma-COPD Overlap Syndrome (ACOS), svær lever-, nyre- eller hjertesygdom samt historie med pancreatitis.

I studiet blev halvdelen af deltagere behandlet med liraglutid, mens de øvrige fik placebo. Efterfølgende blev effekten af præparatet evalueret og sammenlignet med effekten af placebo efter 4, 20, 40 og 44 uger.

Efter de første 4 ugers behandling blev den initiale virkning af liraglutid vurderet, efter 40 uger evaluerede forskerne den fulde effekt af liraglutid og det deraf følgende vægttab, mens de efter 44 uger vurderede en vedvarende effekt efter ophør med behandlingen.

”Vi kan se, at den gruppe af patienter, der fik medicin, føler sig mindre belastet af deres symptomer i hverdagen. De kan lidt mere i hverdagen, hvilket også har betydning for deres livskvalitet,” siger Ayse Dudu Altintas Dogan. 

Bortset fra kropsvægt var der ingen signifikante forskelle mellem liraglutid- og placebogruppen i uge 4 og uge 20. Som forventet faldt kropsvægten i gruppen, der fik liraglutid, sammenlignet med placebogruppen - og nåede en maksimal forskel på 8,4 kg i uge 40 med en vedvarende forskel på 7,1 kg fire uger senere.

Ydermere steg FVC procent i uge 40 med 7,69 procent i liraglutidgruppen sammenlignet med placebogruppen (p = 0,018). Ligeledes steg FVC bedste mål (FVCbest) med 0,33 L i liraglutidgruppen sammenlignet med placebogruppen (p = 0,007). Forskellen mellem grupperne i FVCbest og FVC procent vedblev ikke til uge 44.

Forskerne fandt ingen signifikant effekt af liraglutid på lungefunktion eller lungekapacitet målt ved FEV1, FEV1 procent eller FEV1/FVC. I uge 40 var FEV1 imidlertid 106 ml højere i liraglutidgruppen end i placebogruppen (p = 0,095). 

Ikke et vidundermiddel

Ayse Dudu Altintas Dogan påpeger, at det vil være nødvendigt at undersøge resultaterne på flere patienter for at få et mere solidt grundlag til at vurdere, hvordan overvægtige patienter med KOL potentielt kan hjælpes videre med vægttabsmedicin.

Om det også skal være med liraglutid eller et andet præparat står åbent, for siden projektets start i 2018 er der kommet nye præparater til, som kan give et mere effektivt vægttab. Det kan derfor være relevant at undersøge effekten af disse i fremtidige projekter.

Endeligt fremhæver Ayse Dudu Altintas Dogan, at de i projektet også evaluerede effekten af behandling med liraglutid på en række andre områder. Det gælder eksempelvis inflammation og livskvalitet generelt. Her var det dog ikke muligt at se en effekt af medicinen.

Ayse Dudu Altintas Dogan forsvarede sit ph.d.-projekt på Esbjerg Sygehus sidst i januar 2023.