Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Styrelse lukker hjemmeside om alternativ behandling

Styrelsen for Patientsikkerhed nedlægger fra i morgen, 16. september, sin hjemmeside srab.dk, der giver råd om alternativ behandling, og hvor der henvises til behandlere indenfor den såkaldte RAB-ordning.

RAB betyder Registreret Alternativ Behandler, og for at kunne blive registreret skal man opfylde fire principper. Ordningen har fra flere sider været kraftigt kritiseret, bl.a. af Lægeforeningen.

Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, har således tidligere i et debatindlæg på Sundhedspolitisk Tidsskrift skrevet, at RAB-ordingen har givet forbrugerne en falsk tryghed, og at ordniningen ikke er nogen som helst garanti for, at behandlingen virker.

Nedlæggelsen af hjemmesiden betyder ikke en afskaffelse af RAB-ordningen, men det er et godt, første skridt, mener Rudkjøbing.

Hvem står egentlig bag lukning?

Radikale Venstres nye sundhedsordfører, Stinus Lindgren, har længe været en af de største kritikere af RAB-ordningen, som han mener på mange måder er dårligere end tidligere tiders kvaksalverilov, og Andreas Rudkjøbing takker i et tweet ham for at have presset på for at få siden lukket.

Det erklærer sundhedsminister Magnus Heunicke i et andet tweet sig 100 procent enig i.

"Godt for patientsikkerheden det her. Jeg skylder Stinus Lindgren stor tak for vedvarende og sagligt fokus i denne sag," skriver Magnus Heunicke i et tweet.

Men ifølge pressemeddelelsen fra Styrelsen for Patientsikkerhed, så blev beslutningen om at nedlægge srab.dk taget i foråret 2019, og som bekendt var folketingsvalget, hvor Stinus Lindgren for første gang kom i Folketinget, 5. juni.

"Overraskende at læse at beslutningen blev taget i foråret. Troede også at den slags beslutninger var politiske eller i det mindste indenfor Sundheds- og ældreministerens revir," skriver Andreas Rudkjøbing, efter at Liselott Blixt i et tweet gør opmærksom på, at beslutningen blev taget, inden Stinus Lindgren blev medlem af Folketinget.

"Jeg kan blot sige, at Magnus Heunicke og jeg snakkede om det for nogle uger siden, og dengang var der, så vidt jeg ved, ingen planer i den retning. Derfor tog vi dette skridt," svarer Stinus Lindgren.

Informationsindsats til efteråret

Men mens der er forvirring om, hvem der egentlig står bag beslutningen om at lukke RAB-ordningen, så står det mere klart, at Styrelsen for Patientsikkerhed nu i stedet for hjemmesiden vil lancere en informationsindsats, der skal vejlede om, hvad man som patient selv kan være opmærksom på, hvis man overvejer at bruge alternativ behandling.

"Vi glæder os til at lancere en informationsindsats, der i tråd med vores myndighedsopgave fokuserer på at understøtte patientsikkerheden i forbindelse med alternativ behandling," siger Bente Møller, overlæge i Styrelsen for Patientsikkerhed og formand for Styrelsen for Patientsikkerheds Råd vedr. Alternativ Behandling.

Styrelsens kommende informationsindsats vil blandt andet indeholde råd til, hvad man som patient skal være opmærksom på, hvis man overvejer at bruge alternativ behandling.

Styrelsens kommende informationsindsats om patientsikkerhed ved alternativ behandling vil blive lanceret i efteråret 2019.

Opråb fra overlæge: Hjertesvigt skal sidestilles med kræft

Hjertesvigt er en sygdom, der skal tages lige så alvorligt som kræft og KOL. Sådan bør rygmarvsindstillingen være hos alle danskere og ikke mindst deres læger. For som det er i dag, har patienter med hjertesvigt generelt en dårligere prognose end de burde og kunne have.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter