Vi har fået en regering, som ikke tror på lægerne

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
Foto: Rune Borre Jensen, Region MidtjyllandFoto: Rune Borre Jensen, Region Midtjylland

Op mod 19 coronafejl i sundhedsvæsenet har kostet patienter livet

Siden corona-epidemien startede herhjemme, er der indberettet 960 patientfejl relateret til coronavirus i sundhedsvæsnet, og op mod 19 af fejlene er kategoriserede som så alvorlige, at de har kostet patienten livet.

Det viser et dataudtræk, som Styrelsen for Patientsikkerhed har foretaget for TV 2.

Ud af de op mod 19 indberettede dødelige fejl handler 12 af sagerne om infektioner og smitte.

Styrelsen for Patientsikkerhed har gennemlæst de op til 19 indberetninger om dødelige hændelser i relation til COVID-19.

"Hovedparten af de utilsigtede hændelser, som i dataudtrækket er kategoriseret som dødelige, omhandler borgere tilknyttet kommunale institutioner, som er blevet smittet med COVID-19," siger enhedschef for Vidensformidling og Læring i Styrelsen for Patientsikkerhed, Lena Graversen, til TV2.

De fleste af de 960 fejl er sket i forbindelse med prøver, undersøgelser og prøvesvar – men der er også sket mange fejl relateret til overlevering af information, behandling og pleje, medicinering og væsker og - hvad der ofte er meget alvorligt - infektioner.

Berigtigelse

Medicinsk Tidsskrift bragte i april en artikel om, at DSAM satte faktaark om hjemmefødsler på pause. Artiklen indeholdt ukorrekte oplysninger om baggrunden for beslutningen. Det er således ikke korrekt, at Sundhedsstyrelsen i sit høringssvar til DSAM i december 2018 kaldte oplysningerne i udkastet ”forkerte og i direkte modstrid” med deres eget daværende og stadig ikke færdigreviderede udkast til retningslinjer. Medicinsk Tidsskrift beklager.

Peter Rossing efter ADA: Type 2-retningslinjer skal revideres igen

ADA: Nye lægemidler og ny evidens ændrer diabeteslandskabet hastigt, og det er allerede tid til igen at tage retningslinjerne for behandling af type 2-diabetes op til revision, vurderer professor Peter Rossing, der har været med til at lave de internationale og danske guidelines på området.

Ny ADA-EASD-konsensus rapport for type 1-diabetes på trapperne

ADA: Et uddrag af en konsensus rapport fra den amerikanske og europæiske diabetesassociation ADA og EASD blev fremlagt under ADA 2021 med bidrag fra dansk professor. Forfatterne bag efterlyser feedback fra deltagere på sessionen.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo