Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Hjerterehabiliteringen halter

Hjertepatienter, der er multisyge, og har et ringe netværk, er taberne i den danske indsats for hjerterehabilitering. Den foregår alt for tilfældig rundt om i landet med det resultat, at de svageste risikerer at blive endnu dårligere.

Sådan lyder konklusionen i en rapport, som Hjerteforeningen har fået udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed. Rapporten skal bruges til at sætte fokus på rehabilitering med det mål at bekæmpe ulighed i sundhed.

I rapporten konstateres det, at de svageste patienter alt for sjældent møder op eller fuldfører et rehabiliteringsforløb efter deres operation eller behandling, hvorved deres sygdom kan forværres. Desuden peger rapporten på, at der er store forskelle på den konkrete organisering og tilrettelæggelse af rehabiliteringsindsatsen i kommuner og på sygehuse.

”Selv om vi ser stor entusiasme og engagement blandt frontpersonalet for at hjælpe denne svage patientgruppe, peger rapporten på et klart hul i hjerterehabiliteringen. Der mangler systematik i udvælgelsen af, hvem der er sårbar og ikke sårbar, og hvordan man bedst håndterer dem i sundhedsvæsenet. Lige nu er det alt for tilfældigt, hvad der foregår. Og taberne bliver de svageste patienter,” siger Hjerteforeningens forebyggelseschef Morten Ørsted-Rasmussen.

Mere fokus på de svageste

Han mener, at rapporten kommer med klare læringspunkter og konkret inspiration til, hvordan kommuner og sygehuse fremover kan blive bedre til at rekruttere, kommunikere og tilrettelægge deres indsatser, så de svageste hjertepatienter inkluderes. Og eksperter vurderer på baggrund af rapporten, at der er behov for et helt særligt fokus på de svageste patienter – både i form af ekstra opmærksomhed, nye metoder og en mere vedholdende indsats fra sundhedsvæsnets side.

Blandt andet mener overlæge Mogens Lytken Larsen fra Aalborg Universitetshospital, som er ekspert inden for socialdifferentieret hjerterehabilitering, at der generelt er behov for større viden på området, så alle kommuner og sygehuse ved, hvordan de fremover bedst kan hjælpe de svageste hjertepatienter.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter