Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | BetingelserHusk udredningen af allergi

Patienten kan have en klar mening om, at hun har en bestemt type allergi. For patientens egen skyld må den praktiserende læge dog insistere på en ordentlig udredning.

Med pollensæsonen for døren vil mange patienter møde op i konsultationen for at søge om råd og vejledning i forbindelse med pollenallergi.

Nogle af patienterne har ikke tidligere været opmærksomme på, at de reagerer allergisk. Her spiller den praktiserende læge en stor rolle for at få patienten godt videre i sygdomsforløbet.

Opskriften er den solide udredning af patienten.

”I mange tilfælde kan den praktiserende læge selv lave udredningen. Det kræver blot, at lægen lytter til patientens historie,” siger Kristian Aasbjerg, læge og Ph.d. ved Aalborg Universitetshospital og bestyrelsesmedlem af Dansk Selskab for Allergologi.

Beskriver patienten, hvordan hun hvert år i maj, når pollenniveauet stiger, får kløende øjne og løbende næse. Og forsvinder symptomerne, når sæsonen er overstået, taler sandsynligheden for, at det er græsallergi.

”Her er det vigtigt, at lægen bruger både sin lægefaglighed og sin sunde fornuft til at vurdere patientens historie,” siger Kristian Aasbjerg.

Prik og blod

Er alle symptomer og beviser for allergi til stede, kan den praktiserende læge iværksætte en tretrinsraket for at finde frem til, hvilke pollen patienten er allergisk overfor. Raketten består af en blodprøve, en priktest og en astmatest.

Blodprøven giver ikke mere information end priktesten, men hvor priktesten regnes for at være the gold standard, kan blodprøven være en lettere løsning. Så hvis enten blodprøven eller priktesten er positiv og støtter op om symptomerne i patientens sygehistorie, kan den praktiserende læge nøjes med at lave en af dem eller en specifik IgE-måling.

At en astmatest også kommer ind i billedet, skyldes, at pollenallergi kan fremprovokere astma. Link til ”Ubehandlet allergi kan udløse astma”.

Opdager den praktiserende læge uoverensstemmelser i historien, er det vigtigt at spørge endnu mere ind til sygdomsforløbet: Forsvinder symptomerne ved regnvejr, hvilket tyder på pollen? Har patienten symptomerne året rundt, hvilket tyder på husstøvmider?

”Generelt kan man sige, at er den praktiserende læge det mindste i tvivl, bør hun sende patienten videre til en speciallæge,” siger Hans Jürgen Hoffmann, professor ved Allergicenter Vest, Lungemedicinsk afdeling, Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitets Institut for Klinisk Medicin.

De praktiserende læger er dygtige

Både Hans Jürgen Hoffmann og Kristian Aasbjerg mener, at de praktiserende læger generelt gør et godt stykke arbejde.

”Men de har mange ting at holde styr på i hverdagen,” tilføjer Hoffman.

Derfor håber Hans Jürgen Hoffmann på, at de praktiserende læger i endnu højere grad vil udnytte speciallægerne, som de blandt andet gør i Irland. Her kan de praktiserende læger via e-mail kontakte allergispecialister og få råd og vejledning om komplicerede allergiforløb.

”Hvis vi får mere struktur på allergiudredningerne, kan vi komme langt og gøre livet lettere for mange allergikere,” siger Hans Jürgen Hoffmann.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter