Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

To mio. dollars til dansk forskning i børneastma

Dansk BørneAstma Center under ledelse af professor Hans Bisgaard fra Københavns Universitet får en bevilling på 13 mio. kr. fra det amerikanske forskningsagentur National Institute of Health (NIH).

Bevillingen skal støtte et dansk forskningsprojekt, der undersøger mekanismerne bag udviklingen af børneastma. Bevillingen er givet til at afdække mekanismerne bag udviklingen af børneastma, der i dag rammer ca. 20 procent af alle børn inden skolealderen i den vestlige del af verden.

Projektet bygger på omfattende data og biologiske prøver fra 700 danske børn, der siden sidste del af deres mors graviditet er blevet tæt fulgt i mor-barn fødselskohorten COPSAC (Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood) ved Dansk BørneAstma Center.

Mødre og børn er nøje beskrevet bl.a. ved immunologiske og genetiske analyser og miljøet analyseret bl.a. med fokus på bakterier og virus. Det nye projekt vil fokusere på de epigenetiske ændringer, dvs. ændringer, der påvirker genernes aktivitet uden at ændre selve DNA-koden. Det er hypotesen, at epigenetiske ændringer er koblingen mellem miljøpåvirkning og den genetiske arv. Specielt fokuserer projektet på betydningen af miljøpåvirkninger i det allertidligste liv, herunder graviditeten, for børns udvikling af astma og andre kroniske sygdomme.

Projektet foregår i samarbejde med forskere på University of Chicago og University of Arizona. Forskerne forventer, at deres resultater vil være med til at lægge grunden for nye forebyggende strategier og behandlinger, der på sigt kan nedbringe det store antal tilfælde af børneastma og andre kroniske sygdomme.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter