Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Myte afkræftet: SU'ere er ikke farlige for hjertet

EASD 2019: Sulfonylurinstof (SU) ser alligevel ikke ud til at øge risikoen for tidlige død af hjertekar-sygdom, selv om det hos mange har været en udbredt opfattelse i årtier.

Det viser en ny industri-støttet sammenlignende undersøgelse, CAROLINA-studiet, af sulfonylurinstoffet Glimepirid og DPP-4-hæmmeren Trajenta (linagliptin), der torsdag eftermiddag blev præsenteret (Webcast S41.4) på EASD i Barcelona.

Professor Sten Madsbad, Hvidovre Hospital, konkluderer om studiet, at glimepirid er hjertekar-sikkert men at det øger risikoen for hypoglykæmi.

"CAROLINA viser, at glimepirid er sikkert sammenlignet med DPP-4 hæmmeren linagliptin når det gælder kardiovaskulær sygdom, men at det øger risiko for hypoglykæmi. Derfor skal sulfonylurinstof benyttes med forsigtighed hos ældre patienter eller hos patienter med erkendt nyresygdom, da det har vist sig, at de har en øget risiko for hypoglykæmi med sulfonylurinstof," siger han.

Siden offentliggørelsen af ​​UGDP-studiet (University Group Diabetes Program) i 1960'erne, der indikerede, at et første generations SU øgede risikoen for dødeligheden grundet hjerte-kar-problemer, har mange forskere og læger spurgt sig selv, om SU'ere er hjertesikre.

CAROLINA-forsøget vurderede og sammenlignede de to midlers virkning på hjertekar-sygelighed og dødelighed hos patienter med type 2-diabetes-forbundet hjerte-kar-sygdom og/eller hjertekar-risikofaktorer. 

CAROLINA er den eneste hjertekar-sikkerhedsundersøgelse, der hidtil har inkluderet en aktiv komparator og på dobbeltblindet måde sammenlignet to almindeligt anvendte diabetesmidler, som begge sænker glukoseniveauet ved at stimulere kroppens insulinproduktion - omend ved forskellige mekanismer.

Forsøget er en international undersøgelse udført fra 2010 til 2018 hos 6.033 voksne med type 2-diabetes fra mere end 600 steder i 43 lande. Deltagerne havde en median sygdomvarighed på 6,3 år og blev tilfældigt opdelt i to grupper, hvor de enten fik fem mg linagliptin én gang dagligt eller en daglig dosis på op til fire mg glimepirid.

Deltagerne tog studiemedicinen ud over deres sædvanlige diabetesmedicin, og forskerne blev bedt om at forsøge at forbedre glukosekontrollen i henhold til lokale retningslinjer for at undgå brugen af ​​inkretinrelaterede terapier.

I løbet af 6,3 års median af opfølgning var der ingen signifikante forskelle mellem linagliptin og glimepirid i forekomsten af hjertekar-hændelser. 

Imidlertid var der med glimepirid en signifikant og klinisk relevant højere risiko for hypoglykæmi klassificeret som mild, moderat, alvorlig, hvis det ikke ligefrem krævede indlæggelse. Yderligere blev der observeret beskeden vægtøgning hos deltagere i glimepirid-gruppen.

Specifikt var risikoforskellen for det primære resultat, der var en sammensætning af hjertekar-død, ikke-dødeligt hjerteinfarkt [MI], ikke-dødeligt slagtilfælde, mellem de 3.023 deltagere, der fik linagliptin og de 3.010, der fik glimepirid kun på HR 0,98 (0,84, 1,13) <>Risikoforskellen for hjertekar-dødelighed og ikke-hjertekar-dødelighed var HR 1,00 (0,81, 1,24) og 0,82 (0,66, 1,03). 

Der var ingen samlet forskel mellem behandlingsgrupperne i deltagernes HbA1c, mens en gennemsnitlig forskel i gruppevægt i vægt på -1,5 kg (95% Cl -1,8, –1,3) favoriserende linagliptin.

Som sagt var forekomsten af ​​hypoglykæmi signifikant mindre hyppig med linagliptin (10,6 procent) mod glimepirid (37,7 procent). 

Deltagere, der havde en eller flere rapporterede episoder med hypoglykæmi, gav et lavere HR for første forekomst af hypoglykæmi på 0,23 (0,21, 0,26) for linagliptin vs glimepirid. Dette svarer til at det er nødvendigt til med tre behandlinger i løbet af seks år, for at forhindre en episode af hypoglykæmi. 

I diskussionen af ​​de kliniske implikationer af CAROLINA skal det bemærkes, at forsøget overbevisende viste, at linagliptin var hjertesikkert sammenlignet med placebo. 

Sten Madsbad, professor og overlæge ved Hvidovre Hospital, gør konklusionen op således:  

"En HbA1c på mellem 7.0 til 7.5 procent vil være et passende mål for de fleste patienter under behandling med sulfonylrurinstof, der er billig med en pris på omkring 0.5 kr. om dagen mod en pris på omkring 15 kr. for DPP-4 hæmmeren," siger professoren fra Hvidovre.

"Sulfonylurinstof er altså stadig et effektivt antidiabetikum, der ikke øger risikoen for kardiovaskulær sygdom, men vær opmærksom på risikoen for hypoglykæmi," er hans anbefaling. 

CAROLINA har ifølge forskerne leveret et klart svar på kontroversen om SU'eres hjertekar-risiko - især glimepirids - ved at vise, at der ingen øget CV-risiko er.

Med en signifikant og markant øget risiko for hypoglykæmi og en beskeden men statistisk signifikant vægtøgning med glimepirid sammenlignet med linagliptin, bekræfter resultater fra CAROLINA-forsøget dog en vigtig, klinisk relevant sikkerhedsfordel ved linagliptin i forhold til glimepirid, som bør overvejes i beslutningen om valg af terapi ud over omkostningsovervejelser, erkender de.

GINA laver online astma-akademi

Som noget nyt har Global Initiative for Asthma (GINA) lanceret et online undervisningsunivers GINA ACADEMY for læger, sygeplejersker, farmaceuter og andet sundhedspersonel, som vil lære mere om at behandle astma med afsæt i GINAs guidelines.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter