Stem på en psykiater. For første gang i lægernes historie

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Huske-SMS får flere kvinder til screening

Flere kvinder kommer til screening, hvis de bliver mindet om deres aftale med en SMS.

Engelske forskere har lavet en undersøgelse, der viser, at en påmindelse 48 timer før aftalen er en effektiv måde at få kvinderne til at møde op.

I forsøget blev 2.240 kvinder, der for første gang blev indkaldt til mammografiscreening, inddelt i to grupper. En gruppe modtog en standard invitation pr. brev. Den anden gruppe modtog desuden en påmindelse pr. SMS to døgn før deres aftale.

Blandt de kvinder, der fik SMS deltog ca. 72 procent i screeningen, mens det kun var ca. 60 procent i gruppen, der ikke fik en SMS.

Hvert år rammes cirka 4.900 danske kvinder af brystkræft. For at opdage sygdommen så tidligt som muligt, tilbydes alle danske kvinder mellem 50 og 69 år mammografiscreening hvert andet år.

Den nye undersøgelse viser altså, at flere møder op til undersøgelsen, hvis de modtager en SMS med en påmindelse kort før deres aftale hos lægen.

Forskerne fremhæver, at en af de hyppigste årsager til at kvinder ikke møder op til en aftalt mammografiscreening, er, at de simpelthen glemmer det. Og det kan en SMS gøre en positiv forskel på.

”Det er spændende, hvis så enkelt et tiltag som en SMS kan få flere til at deltage i mammografiscreening,” siger overlæge Iben Holten fra Kræftens Bekæmpelse.

Den engelske undersøgelse viste, at det især var kvinder fra de socialt dårligst stillede områder, der havde størst effekt af at modtage en SMS, og det ville også være en gevinst i Danmark.

Kilde Kerrison RS et al.: Text-message reminders increase uptake of routine breast screening appointments: a randomised controlled trial in a hard-to-reach population. Br J Cancer. 2015 Mar 17;112:1005-10.

Tags: mammografi, screening

Onlineværktøjer giver bedre blodsukkerkontrol

Diabetespatienter kontrollerer deres blodsukker bedre, hvis de bruger onlineværktøjer eller mobilapps - både med hensyn til blodsukkermålinger og til medicin adhærens.

Højt testosteronniveau øger kvinders risiko for diabetes

Et højt testosteronniveau øger kvinders risiko for både type 2-diabetes og bryst- og endometriecancer. Hos mænd ser et højere testosteronniveau dog ud til at medføre en lavere diabetes-risiko, men en højere risiko for prostatakræft.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter