Basislister er skabt af fanden selv

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Hjernen hos overvægtige har et andet opioidsystem

Overvægt og fedme kan forbindes med ændringer i hjernens neurotransmittersystem. Det viser en ny undersøgelse foretaget af finske forskere.

Resultaterne, der er offentliggjort i ’Journal of Neuroscience’, viser, at hjernens opioidsystem forandres i takt med kropsvægten. Undersøgelsen er foretaget af forskere på Aalto Universitetet og Turku Universitetet.

Forskerne brugte PET scanninger for at undersøge forskellene på normalvægtige og fede personer, og de fandt, at fedme er forbundet med et betydeligt nedsat antal opiodreceptorer i hjernen.

Da hjernens opioidsystem er tæt forbundet med velvære, disponerer færre opioidreceptorer overvægtige til at overspise og derved at kompensere mod et nedsat velvære i deres system.

De analyserede det ændrede opioidsystem fordi de ønsker potentielt at finde nye farmakologiske behandlinger af fedme. Men det er endnu ikke afklaret, om den ændrede neurokemi i hjernen er en årsag eller konsekvens af fedmen.

Tags: fedme, neurotransmittere, opioidsystemet

Højt BMI fører til nedsat nyrefunktion

EASD: Der skulle et smart studiedesign til for at dokumentere, at højt BMI er en direkte årsag til nedsat nyrefunktion. Årssagssammenhængen er ikke den modsatte. Sammenhængen er nok endnu mere udtalt hos personer med kronisk nyresygdom og diabetes end befolkningen som helhed.

Dansk studie: Overvægtsparadokset er en skrøne

EASD: Overvægt er ikke vejen til et længere liv. Heller ikke let overvægt. Det såkaldte obesity paradox (at en vis overvægt i visse sammenhænge kan være sundt), som ellers er belyst i mange undersøgelser, afvises nu i et dansk studie fra Steno Diabetes Center Aarhus. 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter