Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Hjernen hos overvægtige har et andet opioidsystem

Overvægt og fedme kan forbindes med ændringer i hjernens neurotransmittersystem. Det viser en ny undersøgelse foretaget af finske forskere.

Resultaterne, der er offentliggjort i ’Journal of Neuroscience’, viser, at hjernens opioidsystem forandres i takt med kropsvægten. Undersøgelsen er foretaget af forskere på Aalto Universitetet og Turku Universitetet.

Forskerne brugte PET scanninger for at undersøge forskellene på normalvægtige og fede personer, og de fandt, at fedme er forbundet med et betydeligt nedsat antal opiodreceptorer i hjernen.

Da hjernens opioidsystem er tæt forbundet med velvære, disponerer færre opioidreceptorer overvægtige til at overspise og derved at kompensere mod et nedsat velvære i deres system.

De analyserede det ændrede opioidsystem fordi de ønsker potentielt at finde nye farmakologiske behandlinger af fedme. Men det er endnu ikke afklaret, om den ændrede neurokemi i hjernen er en årsag eller konsekvens af fedmen.

Tags: fedme, neurotransmittere, opioidsystemet

DCS laver vejledninger om sektorovergange

Helt ekstraordinært er Dansk Cardiologisk Selskab, DCS, lige nu i gang med at sikre, at der er vejledninger tilgængelige for både hospitalslæger og praktiserende læger, som kan smidiggøre overgangen mellem sektorerne.

Ekspertuddannelse i kardiologi skal styrke kompetencer og mindske risiko for fejl

Mangel på tid og resurser og høje produktions-krav øger risikoen for fejl. For kardiologer og for deres patienter kan det have alvorlige konsekvenser. En gruppe kardiologer har derfor taget initiativ til en formaliseret ekspertuddannelse – i første omgang vil uddannelsen rette sig mod speciallæger i arvelige hjertesygdomme. 

Hjerteforeningen: Ingen tjekker om anbefalinger følges

På hjertekarområdet, såvel som alle andre sygdomsområder, findes der adskillige typer af behandlingsvejledninger, guidelines, forløbsprogrammer, referenceprogrammer osv. Og fælles for dem alle er, at ingen ved, om de bliver implementeret i det danske sundhedsvæsen. For det er der ingen, der holder øje med.

Diskussion på DCS-efterårsmøde: Skal alle have PCSK9-hæmmere?

Et LDL-niveau på under 1.8 mmol/L hos patienter med hjertekarsygdom anses i dag for at være tilstrækkeligt lavt. Med PCSK9-hæmmere vil man dog være i stand til at sænke LDL-kolesterolet til et endnu lavere niveau, end hvad man hidtil har opnået med statiner.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter