Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Positive langtidsvirkning af ’fedmeoperationer’ bekræftet

Et britisk studie har undersøgt langtidseffekterne af fedmeoperationer over en periode på fire år, og konklusionerne er: For svært overvægtige patienter er der væsentlige helbredsmæssige gevinster at hente, også længe efter operationen.

I studiet, der er gennemført af forskere fra London School of Hygiene & Tropical Medicine i samarbejde med forskere fra University College London samt The University College London Hospitals Bariatric Centre for Weight Management and Metabolic Surgery, har forskerne sammenlignet sundhedsdata som vægt, BMI og fedmerelateret sygdom hos 3.882 patienter, der har gennemført en fedmeoperation, med en lignende gruppe patienter, der ikke var opereret.

Forskerne kunne på baggrund af studiet blandt andet fastslå, at både de omfattende vægttab og de afledte positive helbredsmæssige effekter på type 2 diabetes og forhøjet blodtryk, i stort omfang blev opretholdt i mindst fire år efter bariatrisk operation.

Undersøgelsen har også været med til at give forsker-teamet en videnskabelig underbygget indikation af , hvilken type bariatrisk operation, der har den største effekt i forhold til vægttab: Det gennemsnitlige vægttab efter fire år var for gastric bypass 38 kilo, for gastric sleeve var det gennemsnitlige vægttab efter fire år 31 kilo, og endelig i gennemsnit 20 kilos vægttab for gastric banding-opererede.

Undersøgelsens er offentliggjort i PLOS Medicine.

DCS laver vejledninger om sektorovergange

Helt ekstraordinært er Dansk Cardiologisk Selskab, DCS, lige nu i gang med at sikre, at der er vejledninger tilgængelige for både hospitalslæger og praktiserende læger, som kan smidiggøre overgangen mellem sektorerne.

Ekspertuddannelse i kardiologi skal styrke kompetencer og mindske risiko for fejl

Mangel på tid og resurser og høje produktions-krav øger risikoen for fejl. For kardiologer og for deres patienter kan det have alvorlige konsekvenser. En gruppe kardiologer har derfor taget initiativ til en formaliseret ekspertuddannelse – i første omgang vil uddannelsen rette sig mod speciallæger i arvelige hjertesygdomme. 

Hjerteforeningen: Ingen tjekker om anbefalinger følges

På hjertekarområdet, såvel som alle andre sygdomsområder, findes der adskillige typer af behandlingsvejledninger, guidelines, forløbsprogrammer, referenceprogrammer osv. Og fælles for dem alle er, at ingen ved, om de bliver implementeret i det danske sundhedsvæsen. For det er der ingen, der holder øje med.

Diskussion på DCS-efterårsmøde: Skal alle have PCSK9-hæmmere?

Et LDL-niveau på under 1.8 mmol/L hos patienter med hjertekarsygdom anses i dag for at være tilstrækkeligt lavt. Med PCSK9-hæmmere vil man dog være i stand til at sænke LDL-kolesterolet til et endnu lavere niveau, end hvad man hidtil har opnået med statiner.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter