Inflammations-sygdommene behøver et nationalt center

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

"De nye resultater er en milepæl, som trækker behandlingen af svær overvægt og type 2-diabetes et helt nyt sted hen," siger professor Jens Meldgaard Bruun.

Professor: Semaglutid-studie en milepæl for fedmebehandling

Resultaterne af Novo Nordisk STEP 4-studie, som medicinalvirksomheden meddelte fondsbørsen onsdag, cementerer de optimistiske forventninger til semaglutid i det fulde fase III-program. Med et gennemsnitligt vægttab på 17,4 procent lever resultaterne fuldt ud op til resultaterne fra fase II.

"De nye resultater er en milepæl, som trækker behandlingen af svær overvægt og type 2-diabetes et helt nyt sted hen," siger overlæge ved Steno Diabetes Center Aarhus og professor ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet, Jens Meldgaard Bruun.

"Tidligere har vi kunnet forvente vægtreduktion i størrelsesordenen otte-10 procent. Dette resultat er næsten dobbelt så stort. Det bringer den medicinske behandling tættere på fedmekirurgi og indebærer mulighed for reel diabetes remission hos mennesker med svær overvægt uden kirurgisk behandling."

Store vægttab

I Step 4-studiet modtog 803 patienter med overvægt eller svær overvægt alle i 20 uger semaglutid 2,4 mg om ugen. Herefter fik deltagerne i 48 uger enten semaglutid eller placebo. Efter de første 20 uger havde deltagerne opnået en reduktion i den gennemsnitlige kropsvægt fra 107,2 kg til 96,1 kg. Efter de næste 48 uger med enten semaglutid eller placebo, oplevede de patienter, der modtog semaglutid en yderligere reduktion i kropsvægten på 7,9 procent, mens de forsøgspersonerne, der fik placebo, fik en vægtforøgelse på 6,9 procent.

Studiet viste desuden, at behandling med semaglutid er sikkert og at de mest almindelige bivirkninger var milde eller moderate gastrohændelser.

Perspektiver for type 2-diabetes

"Med resultaterne fra DiRECT studiet in mente, hvor patienter med type 2-diabetes opnåede et vægttab på ca. 15 procent efter en 20 ugers lav kaloriediæt (~pulverkur), kan man med de vægttab, der er opnået i aktuelle semaglutid studie, forvente at se remission hos 70-80 procent af sammenlignelige patienter med type 2-diabetes," siger Jens Meldgaard Bruun.

"Vi ved, at vægttab på ca. 30 procent af udgangsvægten, opnået efter kirurgisk behandling af patienter med svær overvægt (BMI >35 kg/m2) og type 2-diabetes, medfører diabetes remission i gennemsnitligt 9 år.Men træerne vokser ikke ind i himlen, og Novo Nordisk studiet viser også, at de patienter, der efter de første 20 uger fik placebo i stedet for semaglutid, tog en stor del af vægttabet på igen," siger Jens Meldgaard Bruun.

"Det er tydeligt, at der er en risiko for at patienterne tager på igen, når man stopper behandlingen," siger han.

"Medicinsk behandlig kan således ikke stå alene, men skal altid suppleres med livsstilsintervention, diætistvejledning etc., og der er stadig stort behov for at forske i effektive veje til at opnå vægtvedligeholdelse efter et vægttab."

Et tiltrængt behandlingsalternativ

Før semaglutid kan komme på markedet, går der tid, men der er ifølge Jens Meldgaard Bruun også mange spørgsmål at afklare, inden patienterne vil kunne få glæde af en medicinsk vej til vægttab.

"Først og fremmest afhænger muligheden for behandling af prisen," siger han.

"Hvad kommer det til at koste? Desuden skal det afklares, hvem der kan udskrive semaglutid. Skal det være specialister, eller vil præparatet kunne udskrives af den praktiserende læge? Indikationerne skal fastlægges, og det skal f.eks. afklares, om et BMI over 30 er tilstrækkelig indikation for behandling, eller om patienten også skal have type 2-diabetes."

Tiden frem til lancering kan efter Jens Meldgaard Bruuns mening bruges til at afklare disse spørgsmål, og indtil videre er denne medicinske behandling af svær overvægt fremtidsmusik for patienterne.

"Men jeg er meget tilfreds," siger han og understreger:

"Det er dette, vi har ventet på, og vi ser frem til at resultaterne fra hele STEP-programmet bliver publiceret og tilgængelige, så vi har sikkerhed for, at vi har fået et effektivt supplement til kirurgi, som indtil videre har været den eneste effektive behandling af svær overvægt."

Sundhedsminister undviger spørgsmål om insulintilskud

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har spurgt sundhedsminister Magnus Heunicke (S), hvad hans holdning er til Medicintilskudsnævnets forslag om at fjerne generelt tilskud til en lang række insulin-præparater. 

Tilskudsnævn håber, at færre tilskud til insulin vil presse priser

Medicinsk Tidsskrift har fået indsigt i en e-mail sendt fra Lægemiddelstyrelsen til Sundheds- og ældreministeriet, hvori det beskrives, at Medicintilskudsnævnet håber, at det stærkt kritiserede forslag om at fjerne tilskud til en lang række insulin-præparater vil resultere i et prisfald på præparaterne.

Overvældende interesse for sygehustilbud til patienter med svær overvægt

104 mennesker med BMI over 30 er netop nu henvist til Det Syddanske Overvægtsinitiativ (SDOI) på Sydvestjysk Sygehus, der åbnede for henvisninger fra de praktiserende læger i slutningen af august. Initiativet er dimensioneret til at modtage 500 patienter om året, så det er mange henvisninger på meget kort tid.

Farvel til ordet sukkersyge på etiketter og recepter

Ordet sukkersyge vil ikke længere fremgå af recepter og doseringsetiketter efter en henvendelse til Lægemiddelstyrelsen fra Steno Diabetes Center Odense og tænketanken Type 1.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter