Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Gravide drikker markant mindre alkohol

Danske kvinder, der er gravide, siger i stigende grad nej til alkohol.

Danske kvinder, der er gravide, siger i stigende grad nej til alkohol.

I 2013 sagde 83 procent af de gravide, som blev spurgt i 12. graviditetsuge, at de ikke drak alkohol. Det er en stor fremgang i forhold til 1998, hvor kun en ud af tre undlod at drikke, når først de havde fundet ud af at de var gravide.

Det sker dog fortsat, at danske fostre udsættes for alkohol. I 2013 havde 40 procent af de gravide haft en eller flere episoder, hvor de drak fem eller flere genstande ved samme lejlighed.

Tallene blev offentliggjort på en konference den 16. marts 2015 ’Rusmiddelskader hos børn – forebyggelse og tidlig indsats i forhold til gravide med forbrug af alkohol, stoffer og afhængighedskabende medicin’.

Konferencen markerer afslutningen på et satspuljeinitiativ med at etablere et familieambulatorium i hver region. Ambulatoriernes opgave er at forebygge og afhjælpe medfødte rusmiddelskader hos børn.

COWI har udarbejdet en slutevaluering efter etableringen af familieambulatorierne for Sundhedsstyrelsen. Evalueringen viser overordnet, at ambulatorierne fungerer godt som en del af de gynækologiske og obstetriske afdelinger.

I 2014 har 645 gravide gennemført et behandlingstilbud.

Læs mere på sundhedsstyrelsen.dk

Tags: graviditet, alkohol

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter