Sundhedsministeren blev klædt af i samråd

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Gravide drikker markant mindre alkohol

Danske kvinder, der er gravide, siger i stigende grad nej til alkohol.

Danske kvinder, der er gravide, siger i stigende grad nej til alkohol.

I 2013 sagde 83 procent af de gravide, som blev spurgt i 12. graviditetsuge, at de ikke drak alkohol. Det er en stor fremgang i forhold til 1998, hvor kun en ud af tre undlod at drikke, når først de havde fundet ud af at de var gravide.

Det sker dog fortsat, at danske fostre udsættes for alkohol. I 2013 havde 40 procent af de gravide haft en eller flere episoder, hvor de drak fem eller flere genstande ved samme lejlighed.

Tallene blev offentliggjort på en konference den 16. marts 2015 ’Rusmiddelskader hos børn – forebyggelse og tidlig indsats i forhold til gravide med forbrug af alkohol, stoffer og afhængighedskabende medicin’.

Konferencen markerer afslutningen på et satspuljeinitiativ med at etablere et familieambulatorium i hver region. Ambulatoriernes opgave er at forebygge og afhjælpe medfødte rusmiddelskader hos børn.

COWI har udarbejdet en slutevaluering efter etableringen af familieambulatorierne for Sundhedsstyrelsen. Evalueringen viser overordnet, at ambulatorierne fungerer godt som en del af de gynækologiske og obstetriske afdelinger.

I 2014 har 645 gravide gennemført et behandlingstilbud.

Læs mere på sundhedsstyrelsen.dk

Tags: graviditet, alkohol

Børnelæge advarer: Stor ulighed i samarbejde om astma og atopisk eksem

Det vil gavne patienter med astma og atopisk eksem, hvis pædiatere, dermatologer og lungelæger arbejdede tættere sammen om patienterne. Det gør de tre specialer også nogle steder i landet. Men på mange hospitaler rundt i landet har man for eksempel slet ikke dermatologer og pædiatere på samme matrikel.

Professor opfordrer: FeNO-måling skal bruges i almen praksis

Når de praktiserende læger skal teste, om en patient har astma, vil måling af FeNO være et godt supplement til spirometri. Testen er ifølge professor og overlæge Charlotte Suppli Ulrik fra Lungemedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital let og hurtig at foretage. 

Frugtbart samarbejde på Rigshospitalets om unified airways

På Rigshospitalets Øre-næse-halskirurgisk og Audiologiske Klinik er der etableret et frugtbart samarbejde med lungemedicinere baseret på konceptet - Unified Airways - hvor specialister inden for øre-næse-hals- og lungemedicin arbejder sammen om patienter med inflammation i luftvejene.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter