Medicintilskuds-nævnet afsløret - det handler bare om at spare penge

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

DCS: Lettere for hyperlipidæmipatienter at komme i PCSK9-behandling

Patienter med stærkt forhøjet kolesterol, såkaldt hyperlipidæmi, kan nu få enkelttilskud til behandling med PCSK9-hæmmere, hvis anden medicinsk behandling ikke har vist effekt på LDL-kolesterolniveauet.

Lægemiddelstyrelsen vælger dermed at følge RADS’ vejledning for medicinsk behandling af hyperlipidæmi, som udkom i november. 

Tilskuddet gives til patienter, hvis LDL-kolesterol er over 4 mmol/L, og patienter som udover et LDL-kolesteroltal på 3,5 mmol/L er i øget risiko for hjertetilfælde på grund af andre riskofaktorer og til patienter med hjertekarsygdom eller diabetes med kredsløbsproblemer og et LDL-kolesteroltal over 3. I alle tilfælde skal man have forsøgt sig med maksimal behandling med anden lipidsænkende medicin, før der gives tilskud til PCSK9-hæmmerne. Enkelttilskud gives i første omgang i fire måneder. Hvis behandlingen har effekt, kan der søges om forlængelse, og får man bevilget tilskud, gælder det herefter i 12 måneder. 

Ifølge formand for Dansk Cardiologisk Selskab Lene Holmvang betyder udmeldingen fra Lægemiddelstyrelsen, at det nu bliver lettere for patienter med hyperlipidæmi at komme i PCSK9-behandling.

 ”Det er virkelig positivt, at der nu gives enkelttilskud og at der er en relativt gennemskuelig vejledning til, hvilke kriterier patienterne vil blive vurderet på. Det betyder, at det for de rigtige patienter nu bliver lettere at få tilskud,” siger formand for Dansk Cardiologisk Selskab Lene Holmvang.  

Lægemiddelstyrelsen har ikke udgivet et afkrydsningsskema til ansøgning om tilskud til behandling med PCSK9-hæmmere. I stedet angiver styrelsen en liste over de informationer, ansøgningen skal indeholde. Ifølge Lene Holmvang er det forståeligt.

”Det ligner, at de gerne vil have noget prosatekst om den enkelte patient, og det må vi nok leve med i begyndelsen. Det er en utrolig omkostningstung behandling, og jeg kunne forestille mig, at Lægemiddelstyrelsen gerne vil have noget erfaring med de ansøgninger, der kommer, og så kan vi håbe, at det bliver lidt mere skematiseret, når de har behandlet en vis mængde ansøgninger,” siger Lene Holmvang.

Forskningen har vist, at PCSK9-hæmmerne er effektive til at nedsætte LDL-kolesterolet, og Lene Holmvang vurderer, at enkelttilskuddet i første omgang vil medføre en stille og rolig udvikling i retning af flere patienter i behandling med PCSK9-hæmmere. Det store spring forventer hun først kommer i løbet af 2017, hvis resultater fra et stort randomiseret studie viser effekt på de hårde endemål som død og blodpropper.

”Rundt i lipidklinikkerne kender man naturligvis allerede til patienter, som er oplagte kandidater til medicinen, og hvis der kommer hårde data, så kommer det til at tage fart. Der er dog fortsat et stort opsporingsarbejde for lægerne, fordi der her i Danmark uden tvivl er mange udiagnosticerede patienter med arveligt betinget, svært forhøjet kolesterol,” siger Lene Holmvang.

Fire danske børn har været ramt af MIS-C som følge af covid-19 infektion

Internationalt er der løbende rapporteret om alvorlig inflammatorisk sygdom hos børn (MIS-C) som følge af infektion med covid-19. Senest har der været flere tilfælde i Sverige. I Danmark er der indtil videre fire tilfælde – og danske børnelæger følger udviklingen tæt.

Forskning skal hjælpe hjertebørn med mentale senfølger

Børn født med en hjertesygdom har op til dobbelt så stor risiko for at udvikle kognitive og psykosociale senfølger. Nu skal en stor bevilling kortlægge omfang, mulig sammenhæng og i øvrigt sikre bedre hjælp til børnene og deres familier.  

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter