Basislister er skabt af fanden selv

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | BetingelserNy voldsom nedgang i HPV-vacciner

HPV-vaccinationsraten er helt nede på 18 procent af en årgang, og det er bekymrende, da en undersøgelse fra 2014 har vist, at HPV-vaccination kan forebygge en stor del af de sværeste forstadier til livmoderhalskræft, siger professor Susanne Krüger Kjær.

I kølvandet på den voldsomme debat om bivirkninger ved HPV-vaccinen i 2013 er der sket en drastisk nedgang i antallet af piger, som begynder vaccination. En række unge piger meldte sig med forskellige, alvorlige symptomer, som de mente skyldtes vaccinen. Den megen presseomtale fik vaccinationsraten til at falde, og den falder fortsat, på trods af at en dansk undersøgelse fra 2014 viste, at vaccinen virker:

”Vi kunne allerede se op til 80 procent reduktion af forekomst af alle forstadier til kræft, også de sværeste. Det viser sig, at der har været signifikant færre tilfælde af forstadier til livmoderhalskræft hos vaccinerede kvinder født mellem 1989 og 1999, i forhold til kvinder, født i samme tidsrum, som ikke er vaccinerede,” siger Susanne Krüger Kjær, der har initieret undersøgelsen.

I alt er der ca. 600.000 vaccinerede kvinder i Danmark, og 99.8 procent af dem ikke har oplevet bivirkninger.

”Nedgangen i vaccinationsraten er bekymrende,” siger Susanne Krüger Kjær.

”Tidligere lå den på 80-90 procent, men de nyeste tal viser, at blandt pigerne i årgang 2003 har 44 procent påbegyndt vaccination, og af årgang 2004 er vi helt nede på 18 procent af pigerne, som har fået første vaccination.”

Flokbeskyttelse

”Det gælder om at sænke infektionsbyrden i samfundet, så vi får såkaldt flokbeskyttelse. Først så vi de positive virkninger af vaccinen hos kvinderne, hvor blandt andet forekomsten af kønsvorter, som også er forårsaget af HPV, faldt. Men antallet af kønsvorter faldt også hos drengene, fordi de var dækket af flokbeskyttelse på grund af den høje vaccinationsdækning af kvinderne,” forklarer Susanne Krüger Kjær.

”Men drenge og mænd kan stadig blive smittet, hvis de har sex med piger, der ikke er vaccineret, eller har sex med andre mænd, og flokbeskyttelsen kan forsvinde, hvis vaccinationsdækningen af piger falder.”

Tyder dette ikke på, at også drengene skulle omfattes af vaccinationsprogrammet?

”Det er en naturlig tanke, for HPV rammer ikke kun kvinder, og det gør konsekvenserne heller ikke. Associationen med livmoderhalskræft er meget stærk, men nu kan man se på de yngre fødselskohorter, at HPV-relateret kræft er ved at være lige så hyppig hos mænd som hos kvinder,” siger Susanne Krüger Kjær.

EMPEROR-Reduced: SGLT-2-hæmmer har selvstændig effekt på hjertesvigt

EASD: SGLT-2-hæmmeren Jardiance (empagliflozin) reducerer risikoen for kardiovaskulær død og indlæggelser med 25 procent i patienter med hjertesvigt sammenlignet med placebo. Risikoreduktionen er sammenlignelig for patienter med og uden diabetes.

Ozempic er en lovende kandidat til behandling af fedme

EASD: Foreløbige resultater fra STEP-programmet viser, at GLP-1-antogonisten Ozempic (semaglutid) har potentiale som fedmereducerende behandling. Semaglutid har vist sig at inducere vægttab på helt op til 17,4 procent.

Skuffende resultater fra SGLT-2-studie undrer stadig

EASD: Forskerne bag det store fase III-studie, VERTIS CV, måtte i sommer på den amerikanske diabeteskongres, ADA, melde, at studiet ikke havde nået sine primære endepunkter, og at behandling med SGLT2-hæmmeren ertugliflozin ikke så ud til at have en MACE- og nyrebeskyttende effekt. 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter