Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny dansk vejledning for kliniske forsøg under COVID-19

Lægemiddelstyrelsen har udarbejdet en vejledning vedrørende ekstraordinære tiltag i kliniske forsøg under COVID-19. Baggrunden for vejledningen, som løbende vil blive opdateret, er, at COVID-19 har ekstraordinære konsekvenser for udførslen af kliniske forsøg i Danmark.

Der er flere faktorer som spiller ind på, at det bliver svært at gennemføre planlagte kliniske forsøg den kommende tid, blandt andet karantæne af forsøgsdeltagere og nedlukninger på grund af smitterisiko. Konsekvenserne af dette er flere protokolafvigelser end normalt.

Lægemiddelstyrelsen forventer af sponsor, at protokolafvigelserne eskaleres og håndteres i henhold til deres standardprocedurer. Styrelsens GCP-inspektører vil tage disse forhold i betragtning under fremtidige inspektioner, lyder det i vejledningen (https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2020/ekstraordinaere-tiltag-i-kliniske-forsoeg-under-covid-19/).

Styrelsen anerkender også, at der kan opstå manglende ressourcer, i form af personale tilknyttet forsøget på site, da disse kan inddrages i COVID-19-beredskabet. Det er vigtigt, at sponsor i deres risikovurdering overvejer prioritering af kritiske opgaver i forsøget, og hvordan disse opretholdes, lyder det fra Lægemiddelstyrelsen.

Lægemiddelstyrelsen anbefaler, at ændringer, som følge af COVID-19, håndteres som ’Urgent Safety Measures’. Det vil sige, at disse kan implementeres uden godkendelse fra Lægemiddelstyrelsen. Styrelsen skal dog hurtigst muligt orienteres om ændringerne. Samtidig med orienteringen forventer styrelsen en udførlig risikovurdering indsendt.

”Vi ønsker at understrege, at patientsikkerheden er vores højeste prioritet, hvorfor der for alle ændringer skal foretages en grundig risikovurdering,” lyder det i vejledningen.

Lægemiddelstyrelsen anerkender behovet for at ændre i forsøgenes monitoreringstiltag. Det er vigtigt, at der foretages en overordnet risikovurdering, som blandt andet skal tage i betragtning, om rekrutteringen bør standses midlertidigt. Desuden skal der ved alle ændringer dokumenteres enighed med investigator-sites.

Der må udføres on-sitemonitorering i det omfang, som det kan lade sig gøre efter aftale med investigator-sites. Hvis monitoreringsplanen ikke kan følges, forventer styrelsen, at der suppleres med yderligere central monitorering og central overvågning af data i den grad, det giver mening. Det bør vurderes, om helt nyopstartede forsøg skal pauseres. Det er vigtigt, at der efterfølgende, ved genetablering af de normale arbejdsgange, laves en vurdering af, hvordan der følges op, eventuelt ved en senere større on-site monitoreringsindsats.

Ved akut mangel af medicin på bestemte sites, anerkender Lægemiddelstyrelsen behovet for at omfordele lagret IMP mellem de deltagende sites i henhold til GMP Annex 13. Sponsorer skal foretage en risikovurdering, om sites kan håndtere og styre denne omfordelingsproces, især ved særligt krævende opbevaringsbetingelser såsom køl. Omfordeling bør følge en skriftlig procedure, som er udarbejdet i samarbejde med Qualified Person eller den, der er ansvarlig for distribution af IMP, og sites skal i givet fald have tilstrækkelig information om processen til, at dette kan foregå forsvar-ligt. Lægemiddelstyrelsen henviser til sin spørgsmål-svar (https://laegemiddelstyrel-sen.dk/da/godkendelse/kliniske-forsoeg/spoergsmaal-og-svar/) vedrørende virtuelle forsøg hvor forventninger til IMP og forsøgsdeltagerens viden/træning står beskrevet.

Styrelsen vurderer, at der i mange tilfælde under COVID-19 pandemien kan være behov for, at IMP leveres direkte til forsøgspersoner, for at undgå at selvsamme skal møde op på sites med tilhørende risiko for smittespredning. Det bør om muligt være sponsors første prioritet at lave en aftale med sygehusapoteket om at være ansvarlige for denne opgave. Styrelsen er ved at undersøge mulighederne for, at sponsorerne kan levere forsøgsmedicin direkte til forsøgsdeltagerne i kliniske forsøg.

Det anbefales, at der for alle forsøgslægemidler og ikke-forsøgslægemidler benyttet i kliniske forsøg foretages en fornuftig lagerførelse, som sikkerhed ved leveringssvigt.

Lægemiddelstyrelsen anbefaler desuden sponsorer at overveje, om det i visse tilfælde vil være gavnligt at overføre patienter, der indgår i forsøg, fra ét site til et andet, f.eks. til nye sites eller eksisterende sites i mindre udsatte områder. I så tilfælde er det vigtigt, at både forsøgsperson og begge investigatorer (modtager og afsender) er indforståede med denne overførsel af forsøgspersonen i forsøget, samt at det modtagende site har mulighed for at se tidligere information/data fra forsøgspersonen, samt at eCRF for personen justeres, så det modtagende site kan indtaste data. Enighed om overførsel kan dokumenteres i f.eks. en mailkorrespondance.

Sponsor i samarbejde med investigator bør desuden overveje, om der er fysiske besøg, som kan overgå til telefonopkald, helt undlades eller udskydes, således der kun foretages essentielle og nødvendige besøg på sites. Disse forhold skal igen indtænkes i studiets overordnede risikovurdering for COVID-19 pandemien. Såfremt et site ikke vil have mulighed for at fortsætte forsøget, skal det ligeledes tages i betragtning, om forsøget skal afsluttes på sitet og hvordan det i givet fald kan gøres med mindst mulig risiko for forsøgspersoner og datavaliditet.

Sponsor skal ligeledes foretage løbende risikovurderinger i takt med at situationen udvikler sig. For så vidt angår behov for signaturer fx fra investigator-sites, kan alternative måder at dokumentere enighed på anvendes.

Lægemiddelstyrelsen kan kontaktes vedrørende spørgsmål per mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., hvor man tydeligt skal markere ’COVID-19’ i emnefeltet, eller på vagttelefonen 4488 9123.

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter