Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Region og læger klar til at forhandle om modernisering af lægevagten

Henrik Idriss Kise

Efter en række dialogmøder med Region Midtjylland og regionens kommuner, er PLO-Midtjylland klar til at mødes med regionen ved forhandlingsbordet for at skrue en ny aftale om lægevagten sammen. 

Som Medicinsk Tidsskrift tidligere har skrevet, har Henrik Idriss Kise, formand for PLO-Midtjylland på sine kollegers vegne bedt om, at der foreligger en handlingsplan inden sommerferien. Det nås dog ikke. Det første forhandlingsmøde finder sted den 30. juni 2022, og Region Midtjylland forventer, at "forhandlingerne om modernisering af Lægevagten ender med en aftale inden årets udgang" - altså er tidshorisonten relativt lang. 

"Vi er i god dialog med Region Midtjylland og kommunerne og oplever forståelse for, at vi som praktiserende læger i størst muligt grad skal prioritere vores arbejdstimer til vores klinikker i dagtiden," siger Henrik Idriss Kise, som noterer sig, at Region Midtjylland også fremover ønsker et samarbejde med de praktiserende læger om lægevagten, og at regionen anerkender, at det fremover kan ske i øget samarbejde med - og med øget opbakning fra - de øvrige sundhedsaktører i region og kommune.

"Det ønske håber vi at kunne indfri gennem forhandlingerne," siger Henrik Idriss Kise.

De praktiserende læger, kommunerne og regionen har sammen udpeget fem bud på udvikling, som har dannet udgangspunkt for dialogmøderne og nu danner udgangspunkt for forhandlingerne, nemlig: 

 1. Natten: Kan det øvrige akutte sundhedsvæsen tage over på nogle af de opgaver, lægevagten løser om natten?
 2. Lægevagtskonsultationen: Kan der findes justeringer til antal konsultationsrum, arbejdsprocesserne og assistance til lægevagten?
 3. Sygebesøg: Kan der findes andre løsninger til erstatning for nogle af lægevagtens sygebesøg?
 4. Få mest mulig til at ske i dagtid – både i almen praksis og på hospitalerne
 5. Visitationen: Kan tekniske løsninger blandt andet give borgerne andre oplagte valgmuligheder, end en direkte kontakt til en speciallæge i almen medicin?

Vagtordningen i Region Midtjylland er en visitationsvagtordning beliggende i Holstebro og Aarhus, hedder det i aftalen fra 2006. Konsultationssteder er placeret i Horsens, Aarhus, Randers, Viborg, Skive, Silkeborg, Herning og Holstebro. Derudover er der ifølge aftalen mulighed for at benytte konsultationer i Tarm, Ringkøbing, Lemvig og Grenå.

Derudover tager lægerne på sygebesøg i hjemmet. Der er lige nu seks kørende læger, som kører rundt i en taxa hver nat, og PLO-Midtjylland mener, at deres tid kan bruges bedre. De mange kørende læger skyldes, at regionen får stadigt flere ældre borgere, der lever længere, men som har behov for at blive set i eget hjem og ikke kan transporteres til et sygehus, uden at det vil medføre forværring af deres sygdom.

Henrik Idriss Kise slår et slag for flere virtuelle løsninger, mere præhospital og mere samspil med kommunale sundhedstilbud i fremtiden. “Mange af de besøg, som vi laver, er jo på plejehjem, hvor der i forvejen er personale, så her burde man kunne lave nogle virtuelle løsninger,” har han tidligere sagt.

En modernisering af lægevagten handler for ham ikke kun om kroner, øre og vagtplanlægning. Den bør også være led i en hel nytænkning af forholdet mellem borger og sundhedsvæsen.

”Vi er nødt til at bevæge os fra servicegrader til tryghedsgrader. Man skal føle sig tryg, men lægevagten skal ikke være en udvidet dagstid,” siger Henrik Idriss Kise.

Vejen til en ny overenskomst

Der skal forhandles om en reform af lægevagten i alle vestdanske regioner som del af en ny overenskomst.

I østdanske regioner er funktionen hjemtaget, hvorfor man i f.eks. Region Hovedstaden ringer til 1813 i stedet for til en vagtlæge.

Første orienteringsmøde, der skal bane vejen for en ny lægevagtaftale, mellem PLO-Midtjylland, kommunale repræsentanter og regionsrådet blev afholdt allerede i oktober måned 2021. 31. marts afholdtr regionen en workshop, der var det første væsentlige skridt mod en reform.

I hensigtserklæringen fra 2007 er følgende servicemål aftalt:

 • 90 procent af alle opkald skal besvares inden 5 minutter
 • 90 procent af alle konsultationer skal være påbegyndt senest en time efter ankomst til konsultationslokalet 
 • 90 procent af alle hjemmebesøg skal være påbegyndt maksimalt tre timer efter, at opkaldet til Lægevagten er foretaget

PLO-Midtjylland kan ifølge dem selv overholde servicemålene, hvad konsultationer og hjemmebesøg angår. Når det kommer til at besvare telefonopkald inden for fem minutter, ser sagen dog anderledes ud. I 2021 var det kun lidt under 20 procent af opkald, hvor der kom hul igennem til en læge efter fem minutter.

 

Ledelse

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Kommerciel direktør
  Benjamin Müller
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Medarbejdere

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

   

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)