Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | BetingelserTroels Krarup om samarbejde med kardiologer: Andre personligheder

EASD 2019: Endokrinologerne og kardiologer er dømt til at lære at samarbejde. Det er en naturlig følge af udviklingen af lægemidler til diabetes, hvor de kardiologiske fordele simpelt hen driver forbedringerne af patientbehandlingen.

Men kan kardiologer og endokrinologer overhovedet være i samme stue.

”Selvfølgelig kan vi det, men specialerne tiltrækker indlysende hver deres personligheder, og det gælder også endokrinologien og kardiologien,” siger formanden for endokrinologernes selskab, DES, Troels Krarup Hansen, professor, overlæge og centerdirektør for Steno Diabetes Center Midtjylland. 

Troels Krarup Hansen bemærker sig, at "for endokrinologerne haster det ikke så meget. Vores speciale handler ofte om at tage stilling til tal, lidt som at knække gåder og opdage mønstre."

Og han tilføjer:

”Nu skal man jo passe på med at generalisere, men det forekommer mig, at kardiologerne er mere handlingsorienterede. De er parate til at komme i gang, i en fart. Deres speciale er mere akutorienteret end vores speciale.

Jeg tror, at vi alle sammen er produkter af videnskabelige traditioner. Kardiologer er rundet af megatrials, kæmpestudier med temmelig entydige konklusioner og klare budskaber, som kan omsættes til ny klinisk praksis i en fart.

Sådan er endokrinologiske studier ikke. Vores anvendelse af lægemidler handler ikke om enten/eller. Det er oftere et spørgsmål om dosering og justering. Fordele opnås nøk for nøk – ikke i store ryk. Forskellene mellem os, endokrinologer og kardiologerne, tager sit udgangspunkt dér, tror jeg,” siger Troels Krarup Hansen. 

Formanden for endokrinologerne afviser, at de forskellige udgangspunkter skulle føre til konflikter: ”Det tror jeg ikke på. Vi er forskellige, men vi komplementerer hinanden godt. Men selvfølgelig skal vi lære hinanden at kende, og det er min oplevelse at det går godt.”

De forskellige tilgange ytrer sig ikke desto mindre konkret, som f.eks. da kardiologerne på deres europæiske årsmøde, ESC2019, vedtog en guideline, som slog fast, at nu bør læger, og det er altså endkokrinologerne, springe forbi lægemidlet metformin når de behandler patienter med hjertesygdom og T2D. 

”Sådan ville endokrinologer ikke have gjort. Vores tradition er at teste og tjekke sådanne konklusioner ud fra vores traditioner for doseringer og justeringer. Dér viste vores forskelligheder sig meget tydeligt,” siger Troels Krarup Hansen.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter