Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | BetingelserOzempic reducerer både HbA1c og kropsvægt mere end Invokana og Victoza

EASD 2019: Ozempic (semaglutid) er markant bedre til at reducere kropsvægten og HbA1c-niveauet end såvel SGLT-2-hæmmeren Invokana (canagliflozin) som GLP-1 receptoragonisten Victoza (liraglutid).

Det viser resultaterne af de to Novo Nordisk-forsøg SUSTAIN 8 og SUSTAIN 10, der tirsdag blev præsenteret (Abstrakt 52 og abstrakt 53) på en session ved den europæiske diabetes-kongres EASD i Barcelona.

I SUSTAIN 8, der blev præsenteret af dr. Ildiko Lingvay fra University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, viste Ozempic en overlegen reduktion i gennemsnitligt HbA1c på 1,5 procent sammenlignet med canagliflozin med 1,0 procent fra en basislinje på 8,3 procent.

Derudover nåede hele 66,1 procent af de mennesker, der blev behandlet med Ozempic, HbA1c-behandlingsmålet på under syv procent mod kun 45,1 procent af dem, der blev behandlet med Invokana.

Patienter behandlet med Ozempic havde også en markant reduktion i kropsvægt sammenlignet med Invokana på henholdsvis 5,3 kg versus 4,2 kg fra en gennemsnitlig basislinje på 90,2 kg.

Sammnenlignet med Invokana opnåede signifikant flere mennesker, der blev behandlet med Ozempic, en reduktion i kropsvægten på mindst 10 procent (22,3 procent Ozempic-deltagere mod 8,9 procent Invokana-deltagere).

SUSTAIN 8 er et 52-ugers dobbeltblindet fase III-forsøg, hvor 788 deltagere fik enten 1,0 mg Ozempic én gang ugentligt eller 300 mg Invokana som supplement til metformin.

”Indtil i dag er head-to-head-forsøg med GLP-1 receptoragonister og SGLT-2-hæmmere været begrænset,” siger dr. Ildiko Lingvay, der er chefforsker på undersøgelsen.

"Disse data, der ses i SUSTAIN 8-forsøget, understøtter Ozempic som en effektiv behandlingsmulighed til reduktion af blodsukker og kropsvægt for personer med type 2-diabetes efter metformin."

I SUSTAIN 10-forsøget viste Ozempic også i forhold til Victoza en markant bedre reduktion i gennemsnitligt HbA1c (1,7 procent mod 1,0 procent) fra en gennemsnitlig basislinje på 8,2 procent.

Derudover opnåede hele 80 procent af Ozempic-deltagerne et HbA1c-niveau på <syv procent mod kun 46 procent af dem, der blev behandlet med Victoza.

Mennesker, der blev behandlet med Ozempic havde også markant højere reduktioner i kropsvægt sammenlignet med Victoza med henholdsvis 5,8 kg og 1,9 kg fra en gennemsnitlig basislinje på 96,9 kg.

Signifikant flere Ozempic-deltagere opnåede en reduktion i kropsvægten på ≥10 procent end dem Victoza-deltagere (henholdsvis 19 procent og fire procent).

SUSTAIN 10 er et 30-ugers open-label fase 3b-forsøg, hvor 577 deltagere enten fik 1,0 mg Ozempic en gang om ugen eller 1,2 mg Victoza en gang dagligt som tilføjelse til 1-3 orale antidiabetika.

”Intensiverende behandling med Ozempic viste betydelige fordele i forhold til Victoza med hensyn til blodsukkerkontrol og reduktion i kropsvægt, hvilket giver en alternativ behandlingsmulighed for patienter, der ikke er kontrolleret med den aktuelle behandling," siger dr. Matthew Capehorn, Rotherham Institute for Obesity, UK, og undersøgelsen chefforsker.

Tolerabiliteten ved ​​Ozempic en gang ugentligt svarede generelt til Victoza og Invokana, bortset fra hyppigere tilfælde af gastrointestinale bivirkninger med Ozempic vs Victoza og hyppigere infektioner og angreb med canagliflozin end Ozempic.

Sikkerhedsprofilen for Ozempic 1,0 mg i begge forsøg var i overensstemmelse med det samlede SUSTAIN-kliniske forsøgsprogram.

OPDATERES

GINA laver online astma-akademi

Som noget nyt har Global Initiative for Asthma (GINA) lanceret et online undervisningsunivers GINA ACADEMY for læger, sygeplejersker, farmaceuter og andet sundhedspersonel, som vil lære mere om at behandle astma med afsæt i GINAs guidelines.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter