Skip to main content

Endokrinologisk Tidsskrift

 - først med nyheder om ny medicin


Ekspert begejstret: Canagliflozin virker på alle med nyresygdom

EASD 2019: Canagliflozin har en positiv virkning på alle med type 2-diabetes og nyresygdom, og det får professor Per Løgstrup Poulsen til at kalde CREDENCE-studiet et kæmpe fremskridt. 

At SGLT-2-hæmmeren canagliflozin har overbevisende effekt som nyrebeskyttende behandling er ikke nyt. Det nye, som netop er præsenteret på EASD i Barcelona, er, at effekten er så god for alle typer af patienter med kronisk nyresygdom og type 2-diabetes

CREDENCE er det første studie, der har været designet til at undersøge, om SGLT-2-hæmmere kan forhindre progression til nyresvigt (og altså behov for dialyse eller nyretransplantation) hos patienter med kronisk nyresygdom og type 2-diabetes. På EASD i Barcelona blev der præsenteret en række subanalyser fra CREDENCE studiet.

Per Løgstrup Poulsen, professor og overlæge ved Steno Diabetes Center Aarhus på Aarhus fulgte sammen med kollegaer spændt sessionen.

Hans reaktion umiddelbart efter præsentationen var begejstring: “Et kæmpe fremskridt i behandlingen af patienter med diabetisk nyresygdom,” kalder han det.

”Det er det største kliniske gennembrud i behan” siger Per Løgstrup Poulsen, “ved blot at behandle 22 patienter i 2,5 år med canagliflozin kan man undgå et tilfælde af nyresvigt eller død som følge af nyresygdom/ åreforkalkning,” siger Per Løgstrup Poulsen

”Effekten er oven i den nuværende bedste behandling, og den beskyttende effekt er langt bedre end den man i sin tid observerede, da behandling med ACE-hæmmere og angiotensin2-blokkere blev introduceret. Effekten var ens for en lang række af subgrupper, bl.a. patienter med og uden iskæmisk hjertesygdom. Ved et tidligere indlæg blev der præsenteret data fra EMPA studiet der viste effekt også  hos nyresyge uden albuminuri.”

“Flere vigtige spørgsmål vil blive afklaret i de kommende år,” siger Per Løgstrup Poulsen, “Hvad er effekten ved patienter tæt på dialyse-grænsen, men også ved patienter med blot meget diskrete tegn på  nyresygdom? Et andet vigtigt spørgsmål er om kombinationsbehandling med SGLT2- inhibitorer og GLP-1 analoger vil betyde yderligere fremskridt.”

 CREDENCE er et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret fase III-studie, der har undersøgt effekt og sikkerhed af canagliflozin (Invokana) versus placebo i tillæg til standardbehandling blandt 4.401 patienter med type 2-diabetes og kronisk nyresygdom i stadium to eller tre.

Patienterne var i behandling med ACE-hæmmere eller angiotensin II-receptorblokkere (ARB). Studiets sammensatte primære endepunkt var risiko for terminal nyreinsufficiens, fordobling af serum-kreatinin, samt nyre- eller hjerterelaterede dødsfald. 

I august 2018 blev CREDENCE stoppet af en uafhængig dataovervågningskomité, da studiet havde nået de præspecificerede kriterier for det primære endepunkt et år før tid. Og i marts i år annoncerede Janssen i en pressemeddelelse, at firmaet havde anmodet FDA om udvidelse af Invokanas indikation, så midlet fremover kunne udskrives alene med nyrebeskyttelse for øje. Samlet set har disse begivenheder indikeret, at patienter med kronisk nyresygdom og type 2-diabetes havde et gennembrud i vente.