Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Sundhedsstyrelsen mindre bekymret for amputationer ved brug af canagliflozin

EASD 2019: Mens canagliflozin vækker begejstring på EASD for dets nyreresultater overvejer Sundhedsstyrelsen, at neddrosle opfordringen til at læger skal være opmærksom på amputationsrisikoen ved SGLT-2-hæmmere. Det sker fordi  canagliflozin ikke er forbundet med øget tendens til amputationer i CREDENCE-studiet. 

 

Det tager Sundhedsstyrelsen til efterretning i de igangværende revideringer af den nationale rekommandationsliste.

Indsatser for Rationel Farmakoterapi (IRF) under Sundhedsstyrelsen er i færd ved at revidere og opdatere deres nationale rekommandationsliste (NRL) på diabetesområdet, som sidst blev revideret to år tilbage. I den forbindelse er Sundhedsstyrelsen i samarbejde med specialgruppen ved at gennemgå den nyeste litteratur på området.

Tidligere havde de såkaldte CANVAS-studier fundet en statistisk signifikant højere incidensrate af amputationer i en patientgruppe, der har fået ordineret canagliflozin (6,3 per 1.000 patientår) sammenlignet med placebo (3,4 per 1.000 patientår). Andre SGLT-2 præparater er til gengæld ikke forbundet med højere forekomst af amputationer.

Resultatet fra CANVAS-studierne var derfor skrevet ind i nuværende anbefalinger fra IRF, som noget, der skulle holdes for øje hos den enkelte T2D-patient ved brug af SGLT-2 præparater, men efter publiceringen af CREDENCE-studiet i foråret, der igen undersøgte effekten af canagliflozin på en række endepunkter, tyder det på, at praktiserende læger ikke behøver at have samme opmærksomhed rettet mod canagliflozin-præparater som Invokana.    

”CREDENCE-studiet genfinder ikke samme forhøjede forekomst af amputationer, som vi ser i CANVAS-studierne, og det tager vi i betragtning i vores revision,” siger Simon Tarp, specialkonsulent og ansvarlig for IRF’s anbefalinger på området.    

 

GINA laver online astma-akademi

Som noget nyt har Global Initiative for Asthma (GINA) lanceret et online undervisningsunivers GINA ACADEMY for læger, sygeplejersker, farmaceuter og andet sundhedspersonel, som vil lære mere om at behandle astma med afsæt i GINAs guidelines.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter