Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Metformins virkning forbundet med fastende GLP-1-øgning

Metformins reducering af blodsukkeret kan hænge sammen med at det øger fastende GLP-1.

Det antyder en dansk undersøgelse fra Gentofte Hospital, som onsdag blev præsenteret (Webcast 110 ) af læge Laura Schmidt Hansen ved en session - Treating diabetes with peptides from the gut - på EASD i Barcelona.

Undersøgelsen viser, at selv om metformin sænker blodsukkeret efter måltider (postprandial), så ser det ud til at øge såvel fastende som postprandiale GLP-1-niveauer og glukagonkoncentrationer.

Det er kendt, at metformin øger niveauet af det naturlige glukagonlignende peptid 1 (GLP-1). Det har dog hidtil været uvist, om metformin-induceret GLP-1-sekretion bidrager til de fordelagtige virkninger af metformin på postprandial glukosemetabolisme.

Forskerne undersøgte derfor effekten af ​​metformin-induceret GLP-1-sekretion under måltidsindtagelse hos patienter med type 2-diabetes ved hjælp af GLP-1 receptorantagonist exendin (9-39) NH2 (Ex-9).

I en dobbeltblindet, placebokontrolleret, randomiseret, tværgående undersøgelse blev patienter med type 2-diabetes (14 metforminbehandlede, 1 diætstyret, medianalder: 71 år, BMI 30,1 kg/m2, HbA1c 50 mmol/mol) blev sat på hhv. 14 dages metformin og placebo-behandling i en randomiseret rækkefølge med mindst to ugers udvaskning før behandlingsperioder.

Ved afslutningen af ​​hver behandlingsperiode blev der gennemført to randomiserede fire-timers blandede måltidsforsøg med enten samtidig Ex-9 (450 pmol/kg/min) eller saltopløsning.

Metformin sænkede den fastende plasmaglukose og postprandiale plasmaglucoseudsving (p = 0,0003 (saltopløsning) p = 0,0008 (Ex-9 infusioner)) sammenlignet med placebo. Metformin reducerede postprandiale plasmaglukoseudsving lige under saltvand og Ex-9-infusioner (p = 0,3583).

Metformin sænkede fastende C-peptid (p = 0,0134) og Ex-9-infusion reducerede postprandiale C-peptidudsving (kun efter placebo-behandling (p = 0,0065)).

Metformin øgede fastende plasmaglukagon (p = 0,0072), postprandial glukagonudsving (p = 0,0593 for saltopløsning, p = 0,0246 for Ex-9-infusioner), fastende plasma GLP-1 (p = 0,0075) og øgede postprandiale GLP-1-udsving ( p = 0,0221 (Ex-9 infusioner) p = 0,0673 (saltvand infusioner)).

Baseline-GIP og postprandial GIP-udsving var ens på alle fire undersøgelsesdage. Genopfyldning af galdeblæren var langsommere, og postprandial CCK-niveauer var højere efter metforminbehandling sammenlignet med placebo (henholdsvis p = 0,0116 og p = 0,0192).

Metformin sænkede postprandial glukoseudsving lige under placebo og Ex-9 men øgede fastende og postprandial GLP-1 såvel som glukagonkoncentrationer, konstaterer de danske forskere.

"Stigninger var mere udtalt med Ex-9, mens C-peptidresponser faldt. Således afskaffede Ex-9 ikke den postprandiale glukosesænkende effekt af metformin, og vores fund antyder, at metformin-inducerede forhøjelser af fastende GLP-1 kan spille en rolle for metformins glukosesænkende virkning," konkluderer de.

Opråb fra overlæge: Hjertesvigt skal sidestilles med kræft

Hjertesvigt er en sygdom, der skal tages lige så alvorligt som kræft og KOL. Sådan bør rygmarvsindstillingen være hos alle danskere og ikke mindst deres læger. For som det er i dag, har patienter med hjertesvigt generelt en dårligere prognose end de burde og kunne have.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter