Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tidlig kombinationsbehandling er bedre end metformin alene

EASD 2019: Tidlig kombinationsbehandling med vildagliptin og metformin af ny-debuterende type 2-diabetespatienter fører til bedre langtidsregulering af blodsukkeret og en reduceret risiko for alvorlige følgesygdomme end metformin alene.

Det viser resultaterne af VERIFY-studiet, der onsdag blev præsenteret på en session på EASD i Barcelona og samtidig offentliggjort i The Lancet.

VERIFY (Vildagliptin Efficacy in combination with metfoRmIn For earlY treatment of type 2 diabetes) har skabt dagens suverænt største opmærksomhed blandt diabeteslægerne i Barcelona. Alene på EASDs hjemmeside har studiet fået næsten 3000 besøg få timer efter at det blev lagt ud på kongressens side.

Men det er også nyt at intensivere behandlingen straks fra starten. Det aktuelle regime er jo at starte med metformin i monoterapi, hvor kombinationsbehandling først introduceres senere efter behandlingssvigt.

Studiet, som er ledet af EASD-præsident professor David Matthews fra Oxford Center for Diabetes, Endokrinologi og Metabolisme, omfattede 2001 patienter fra 254 centre i 34 lande, hvoraf 998 randomiseret til at modtage tidligt kombinationsterapi ved hjælp af vildagliptin og metformin og 1003 randomiseret til at modtage initial metformin alene over en fem-årig behandlingsperiode (tilmelding skete mellem 2012 og 2014 og opfølgning af de endelige patienter blev afsluttet i 2019).

Undersøgelsen blev opdelt i tre perioder. I undersøgelsesperiode et modtog patienter enten den tidlige kombinationsbehandling med metformin (individuel, stabil daglig dosis på 1000 til 2000 mg, afhængig af patientens tolerabilitet) og vildagliptin 50 mg to gange dagligt, eller standardbehandling metformin-monoterapi (individuel, stabil daglig dosis på 1000 til 2000 mg) og placebo to gange dagligt.

Behandlingerne blev overvåget i forbindelse med deres kontrol hver 13. uge. Her måltes HbA1c., og hvis den indledende behandling ikke opretholdt niveauer af HbA1c under 53 mmol / mol [7,0 procent]) i periode et, bekræftet ved to på hinanden følgende planlagte besøg med 13 ugers mellemrum, blev dette defineret som behandlingssvigt og patienter i metformin monoterapi gruppe modtog vildagliptin 50 mg to gange dagligt i stedet for placebo, og patienter i den tidlige kombinationsbehandlingsgruppe fortsatte med kombinationen.

Denne anden periode var således en fase af to arme, hvor tildelt tidlig kombinationsterapimetode blev testet mod en senere metformin med vildagliptin - om nødvendigt kombinationsstrategi. Efterfølgende fiasko, der krævede insulinbehandling, blev vurderet som et slutpunkt for anden fiasko ved yderligere to besøg med tab af glykæmisk kontrol. Læger flyttede derefter patienter til insulinbehandling. Patienter, der ikke mislykkedes i periode et, men opretholdt god glykæmisk kontrol (HbA1c under 53 mmol / mol, syv procent), fortsatte administrationen af ​​deres randomiserede studiemedicin (tidlig kombination eller initial metformin-monoterapi) i op til fem år.

Det primære effektendepunkt var tiden fra randomisering til initial behandlingssvigt, defineret som HbA1c-måling på mindst 53 mmol / mol (syv procent) ved to på hinanden følgende planlagte besøg, med 13 ugers mellemrum, i periode 1.

I alt 1598 (79,9 procent) patienter gennemførte den fem-årige undersøgelse; 811 (81,3 procent) i gruppen med tidlig kombinationsterapi og 787 (78,5 procent) i gruppen med monoterapi. Hyppigheden af ​​initial behandlingssvigt i periode 1 var 429 (43,6 procent) patienter i kombinationsbehandlingsgruppen og 614 (62,1 procent) patienter i monoterapigruppen. Den median observerede tid til behandlingssvigt i monoterapigruppen var 36,1 måneder, mens median tid til behandlingssvigt tid for dem, der fik tidlig kombinationsterapi, kun kunne estimeres at være længere end den fem-årige undersøgelsesvarighed på 61,9 måneder. Begge behandlingsmetoder var sikre og godt tolererede.

Risikoen for at miste blodsukkerkontrollen (altså gå over HbA1c 53 mmol / mol (syv procent) eller mere, to gange) var omtrent halveret i den tidlige kombinationsbehandlingsgruppe sammenlignet med monoterapigruppen i løbet af den fem-årige undersøgelse (en statistisk signifikant 49 procents reduktion af relativ risiko (RR)).

I periode 2, hvor patienter i begge grupper modtog (eller kan have modtaget) kombinationsbehandling, blev den relative risiko for at miste blodsukkerkontrollen også reduceret med 26 procent blandt dem, der blev randomiseret til at modtage den tidlige kombinationsbehandling, sammenlignet med dem, der blev overført til kombinationsbehandling. efter deres første behandlingssvigt.

Studiet hovedkonklusion er, at strategien med  tidlig kombinationsterapi var overlegen i forhold til en sekventiel strategimetode, der involverede senere intensivering af den svigtende monoterapi med en kombinationsterapi, hvilket er demonstreret ved en holdbar effekt på blodsukkerniveauet. Forfatterne mener, at den bedre langsigtede 'holdbarhed' af blodsukkerkontrol set i kombinationsgruppen kunne skyldes den komplementære virkningsmekanisme mellem de to lægemidler.

Forskerne bag studiet pointerer, at holdbare HbA1c-værdier under 6,5 procent sandsynligvis ikke opnås med monoterapi alene. De siger:

”Real world evidence har vist, hvordan forsinket behandlingsintensivering efter monoterapisvigt resulterer i øget tidsforbrug med undgåelige perioder med hyperglykæmi, hvilket skaber en afgørende barriere for optimeret pleje. Den holdbare virkning, vi observerede med en tidlig kombinationsstrategi i VERIFY-studiet, giver initial støtte til en sådan tilgang som en effektiv måde at intensivere blodsukkerkontrollen tidligt efter diagnosen og potentielt undgå fremtidige komplikationer."

De konkluderer: "Tidlig indgriben med en kombinationsbehandlingsstrategi giver større og holdbare fordele på lang sigt sammenlignet med den nuværende monoterapi med standardform til pleje med metformin til patienter med nydiagnosticeret type 2-diabetes."

GINA laver online astma-akademi

Som noget nyt har Global Initiative for Asthma (GINA) lanceret et online undervisningsunivers GINA ACADEMY for læger, sygeplejersker, farmaceuter og andet sundhedspersonel, som vil lære mere om at behandle astma med afsæt i GINAs guidelines.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter