Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Dårligt langtidsblodsukker øger markant risikoen for slagtilfælde

Jo dårligere blodsukkerkontrol patienter med type 2-diabetes har, desto større er deres risiko for slagtilfælde og død.

Det viser en ny undersøgelse fra Karolinska Institutet i Stockholm, hvor forskere har brugt det svenske nationale diabetesregister for at undersøge risikoen for slagtilfælde hos patienter med type 2-diabetes. Hver patient med type 2-diabetes (406.271 patienter) blev matchet med en kontrolgruppe på ialt 2.008.640 personer - med en gennemsnitsalder i begge grupper på 64 år.

Forskerne fandt, at i løbet af en median opfølgning på 7,3 år blev 6,5 procent af patienterne med type 2-diabetes og 4,4 procent af kontrollerne diagnosticeret med et slagtilfælde. Forekomsten var henholdsvis 10,88 mod 7,03 hændelser pr. 1.000 personår (svarende til en øget risiko [HR] på 54 procent).

I en justeret analyse steg risikoen for slagtilfælde med øgede HbA1c-niveauer (langtidsblodsukker) blandt patienter med type 2-diabetes.

Risikoen i sammenligning med et HbA1c under 53 mmol/mol var således:

27 procent højere for patienter med et HbA1c mellem 54 og 64 mmol / mol
68 procent højere for patienter med et HbA1c mellem 65 og 75 mmol / mol
89 procent højere for patienter med et HbA1c mellem 76 og 86 mmol / mol
114 procent højere for patienter med et HbA1c over 87 mmol / mol

For hver 10 mmol / mol forøgelse af HbA1c var der en trinvis øget risiko for død (HR 1,71 for den højeste HbA1c-kategori).

"Hyperglykæmi er en modificerbar risikofaktor for slagtilfælde. Derfor bør opnåelse af god glykæmisk kontrol bestræbes for at minimere denne komplikation," skriver forfatterne i undersøgelsen, der er offentliggjort online i Diabetes, Obesity and Metabolism.

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter