Nu skal lungemedicinerne danse med dermatologerne

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Dårligt langtidsblodsukker øger markant risikoen for slagtilfælde

Jo dårligere blodsukkerkontrol patienter med type 2-diabetes har, desto større er deres risiko for slagtilfælde og død.

Det viser en ny undersøgelse fra Karolinska Institutet i Stockholm, hvor forskere har brugt det svenske nationale diabetesregister for at undersøge risikoen for slagtilfælde hos patienter med type 2-diabetes. Hver patient med type 2-diabetes (406.271 patienter) blev matchet med en kontrolgruppe på ialt 2.008.640 personer - med en gennemsnitsalder i begge grupper på 64 år.

Forskerne fandt, at i løbet af en median opfølgning på 7,3 år blev 6,5 procent af patienterne med type 2-diabetes og 4,4 procent af kontrollerne diagnosticeret med et slagtilfælde. Forekomsten var henholdsvis 10,88 mod 7,03 hændelser pr. 1.000 personår (svarende til en øget risiko [HR] på 54 procent).

I en justeret analyse steg risikoen for slagtilfælde med øgede HbA1c-niveauer (langtidsblodsukker) blandt patienter med type 2-diabetes.

Risikoen i sammenligning med et HbA1c under 53 mmol/mol var således:

27 procent højere for patienter med et HbA1c mellem 54 og 64 mmol / mol
68 procent højere for patienter med et HbA1c mellem 65 og 75 mmol / mol
89 procent højere for patienter med et HbA1c mellem 76 og 86 mmol / mol
114 procent højere for patienter med et HbA1c over 87 mmol / mol

For hver 10 mmol / mol forøgelse af HbA1c var der en trinvis øget risiko for død (HR 1,71 for den højeste HbA1c-kategori).

"Hyperglykæmi er en modificerbar risikofaktor for slagtilfælde. Derfor bør opnåelse af god glykæmisk kontrol bestræbes for at minimere denne komplikation," skriver forfatterne i undersøgelsen, der er offentliggjort online i Diabetes, Obesity and Metabolism.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter