Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

DSAM opdaterer behandlingsvejledning for type 2-diabetes

I kølvandet på offentliggørelsen af en række nye fase-III-studier på SGLT-2- og GLP-1-præparater, såsom CREEDENCE, har DSAM fornyet guidelines til type 2-diabetes.

DSAM’s nye diabetesvejledning er en opdatering af vejledningen fra 2012, som er målrettet almen praksis. DSAM skriver i en nyhed på deres hjemmeside:

”Selv om de grundlæggende principper for behandling af patienter med type 2-diabetes er relativt uændrede i forhold til 2012, har specielt introduktionen af nye farmaka gjort det påkrævet at opdatere vejledningen.”

Vejledningen lanceres samme tid, som DES udgiver deres vejledning, hvor de har fremhævet SGLT-2- og GLP-1-præparater som valg i anden behandlingslinje og især til patienter med hjertekarsygdomme og diabetesrelateret nyreinsufficiens. I DES’ nye vejledning skriver de, at SGLT-2 og GLP-1-præparater er at 'foretrække' som andet valg.

DSAM fastholder dog deres ordbrug til, at man kan 'overveje' SGLT-2- og GLP-1-præparater.

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter