Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | BetingelserTina Vilsbøll: Overvægt er i dag, hvor diabetes var for ti år siden

Nye medicinske præparater til behandling af overvægt ligger tæt i medicinalfirmaenes pipelines. Og forhåbentlig bliver svær overvægt også snart accepteret som en sygdom, man kan og skal gøre noget ved, håber professor Tina Vilsbøll.

Hun har beskæftiget sig med type 2-diabetes i mange år og ud over sammenhængene mellem overvægt og diabetes, ser hun også en parallel udvikling i forståelse og dermed handlemuligheder.

”Med nye medicinske præparater, der kan give markante vægttab, befinder svær overvægt sig nu samme sted, som type 2-diabetes gjorde for 10-15 år siden,” siger Vilsbøll, der er professor i klinisk endokrinologi ved Københavns Universitet og Steno Diabetes Center Copenhagen.

Fra gammelmandslidelse til diabetes

Type 2-diabetes affærdiges i dag ikke længere som en aldersrelateret gammelmandssygdom, der skyldes usund livsstil og derfor ikke behandles. Der forskes på livet løs i nye og endnu bedre behandlingsmuligheder, og jagten på mere effektiv behandling med længerevarende effekt er for længst igangsat. Denne kursændring virker også supermotiverende på patienterne, fordi de oplever, at de kan hjælpes. Tina Vilsbøll ser ligheder relateret til det verdensomspændende overvægtsproblem, som i disse år har passeret en bekymrende milepæl.

”I Danmark er over halvdelen af den voksne befolkning og en fjerdedel af alle skolebørn overvægtige. Blandt dem er mere end 800.000 svært overvægtige med et body mass index (BMI) over 30,” siger hun.

”Men på trods af omfanget og de mange sygdomme, som overvægt disponerer til og som kan blive meget dyrt for samfundet, betragtes overvægt ofte fortsat som et personligt ansvar, hvortil vi ingen behandlingstilbud har. ”

Lægerne mangler redskaber

Mens fagfolk og politikere diskuterer, hvorvidt overvægt er en sygdom eller ’blot’ en risikofaktor for at udvikle anden alvorlig sygdom, som hjerte-kar- sygdomme, diabetes og kræft, vokser problemet.

”Så længe, det ikke beskrives som en ’sygdom’, vil overvægt desværre som udgangspunkt forblive et privat problem uden offentlige behandlingstilbud,” siger Tina Vilsbøll.

”I en lægepraksis er man både begrænset af tid og ressourcer, og oftest er der endda begrænsede tilbud til selv behandling af type 2-diabetes. Med medicinske præparater, der kan give betydelige vægttab, får lægerne redskaber og kan hjælpe deres patienter.”

Forskere og fagfolk står parat

Som det har været tilfældet med type 2-diabetes, er der også politisk en vågnende forståelse for, at der er behov for at samle en meget spredt indsats i forhold til svær overvægt. På sidste års finanslov blev der således afsat 10 millioner kroner til at etablere en instans, der kan samle evidensbaseret viden og erfaringer. Det kommende videncenter er ifølge Tina Vilsbøll et første skridt på den vej, type 2-diabetes er gået i løbet af det nye årtusinde, hvor der også er blevet kæmpet for ensartede tilbud, en regional indsats og en overordnet plan.

”Der er behov for en plan og for at udvikle skræddersyede, evidensbaserede tilbud til mennesker med svær overvægt,” siger hun.

”Det er et langt, sejt træk. Men den nyeste medicinske udvikling åbner for muligheder, og vi er mange forskere og fagfolk inden for forskellige specialer, der meget gerne være med til at vende udviklingen.”

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter