Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Udbud sikrer ikke at diabetesudstyr spiller sammen med IT-systemer

Leverandører af diabetesudstyr til landets regioner bør være forpligtede på, at deres udstyr kan overføre patientdata til sundhedsvæsenets IT-systemer, siger Steno-direktører. Det bliver dog ikke en del af udbuddet men bliver prioriteret under forhandlingerne, melder regionernes tovholder.

En teknologisk udvikling indenfor udstyr til diabetespatienter har gjort, at danske regioner snart udsender et nyt landsdækkende udbud, som skal få relevante producenter til at konkurrere om at levere insulinpumper, kontinuerlige blodsukkermålere og forbrugsrelaterede varer, såsom infusionssæt, til regionernes hospitaler og klinikker. 

"Der er indenfor insulinpumpe-området sket en hel del med bl.a. patch-pumper, dvs. pumper uden slanger. Der er også kommet nye typer af glukosemålere på det danske marked siden sidste udbud, både som ’stand alone’ og sammen med insulinpumper," siger Jeanne Qvortrup til Medwatch. Hun er udbudsansvarlig i Region Midtjylland, der er tovholder på det fællesregionale udbud. 

Ingen garant for patientdata

Som reaktion på nyheden skriver direktør for Steno Diabetes Center Aarhus, Troels Krarup Hansen, den 8. januar på Twitter:

”Vigtigt at der i forhandlingerne lægges vægt på interoperabilitet - dvs. producenterne bør forpligtes til at sikre, at data fra udstyret kan leveres til sundhedsvæsnets IT systemer. Ikke kun til firmaernes egne systemer og servere!” 

Hertil svarer Lise Tarnow, der er direktør for Steno Diabetes Center Sjælland:

”Nemlig! - super aktuel pointe - en helt afgørende faktor for både patient- og behandlertilfredshed.”

Medicinsk Tidsskrift har spurgt Jeanne Qvortrup, om de vil forpligte producenterne allerede i udbuddet, hvortil hun fortæller, det vil de ikke, da de så risikerer, at der vil være kvalificerede producenter, som undlader at byde ind.

Så for at få flest mulige gode bud, vil de holde det åbent. Hun er dog ikke i tvivl om, det vil være den bedste løsning for regionerne at kunne aflæse data fra udstyret hos f.eks. sundhedsvæsenets IT-system, og derfor vil de inddrage dette i forhandlingen på insulinpumpe-området. Men altså efter udbudsrunden.

Vinderne af udbuddet vil blive udpeget til sommer 

Udbuddet vil blive sendt ud i slutningen af januar eller starten februar, og herefter vil regionen modtage bud fra relevante medicovirksomheder, muligvis op mod syv-otte stykker, vurderer Jeanne Qvortrup i Medwatch.

Det er endnu ikke sikkert, hvor stort et beløb det drejer sig om, men ved det seneste udbud lød det på omtrent en halv milliard kroner fordelt over fire år.

Vinderne af udbuddet vil blive kåret til sommer og bliver fundet på baggrund af en vurdering af pris, kvalitet og bæredygtighed.

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter