Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nyt hurtigtvirkende måltidsinsulin fra Lilly anbefalet af CHMP

Et nyt hurtigtvirkende måltids insulin fra Lilly har fået en positiv udtalelse fra EMAs Udvalg for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) til behandling af diabetes som en del af et dagligt injektionsregime eller leveret af en insulinpumpe.

Denne nye, hurtigvirkende version af insulin lispro evalueres til brug hos voksne med type 1- og type 2-diabetes for at reducere blodsukkeret.

Det er det første regulatoriske trin i retning af godkendelse af denne nye insulin i Europa. CHMP-udtalelsen sendes nu til endelig behandling i Europa-Kommissionen, der giver godkendelse i EU. Lilly planlægger at markedsføre medicinen under handelsnavnet Liumjev i EU (medicinen er hidtil blevet benævnt URLi eller LY900014 i videnskabelige sammenhænge).

"Dagens CHMP-udtalelse bringer os endnu et skridt nærmere på at give voksne med diabetes i Europa en ny behandlingsmulighed for at hjælpe med at styre deres blodsukkerniveau, især deres blodsukkerniveau efter måltider," siger Deirdre Ibsen, global udviklingsleder for insuliner hos Lilly.

"Maksimering af mængden af ​​tid, der bruges i det ønskede blodsukkerinterval, er en konstant afbalancerende handling og daglig udfordring. Mange mennesker med diabetes kæmper for at holde deres blodsukker i målområdet efter måltiderne og kan drage fordel af et måltidsinsulin med en hurtig virkning."

Den positive udtalelse var baseret på kliniske farmakologiske undersøgelser af type 1- og type 2-diabetes og undersøgelser fra det kliniske program PRONTO.

Generelt viste URLi ingen signifikant forskel i alvorlige, natlige eller samlede hypoglykæmi hos undersøgelsesdeltagere sammenlignet med Humalog, og de to insuliner havde lignende sikkerheds- og tolerabilitetsprofiler i fase 3-studier.

Data fra en klinisk farmakologisk fase 1-undersøgelse hos personer med type 1-diabetes viste også, at URLi blev absorberet markant hurtigere i blodstrømmen sammenlignet med Humalog, insulin aspart og hurtigvirkende insulin aspart. Den tidlige blodglukoseprofil med undersøgelsesinsulinet lignede blodglukoseniveauer hos deltagere uden diabetes.

"Vi udviklede URLi til at give en insulinmulighed til måltider, der nærmere afspejler, hvordan insulin fungerer hos mennesker uden diabetes," siger Ibsen.

"Vi ser frem til at bringe denne nye behandlingsmulighed til dem, der lever med diabetes, så hurtigt som muligt."

Lilly har også indsendt URLi til godkendelse med tilsynsmyndigheder i USA og Japan.

10 highlights fra den corona-aflyste amerikanske dermatologiske kongres

Atopisk eksem hos børn og voksne, kuldeallergi og stafylokok aureus hører fortsat til blandt de kliniske udfordringer i de dermatologiske klinikker fremgår det af blandt andet abstracts fra den COVID-19-aflyste kongres, American Academy og Allergy, Astma og Immunology 2020 (AAAAI).

Sammenhæng mellem hudsygdom og IBD

Der ser ud til at være en forbindelse mellem hudlidelsen hidradenitis suppurativa (HS) og de inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) Crohns og colitis.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter