Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Novos Rybelsus tæt på godkendelse i EU

Rybelsus, der er Novo Nordisk orale version af semaglutid, er blevet anbefalet af EUs udvalg for human medicin, CHMP, mod utilstrækkelig kontrolleret type 2-diabetes.

Det revolutionerende middel ser dermed ud til at blive godkendt som den første og eneste tabletbehandling til voksne, der har behov for en bedre glykæmiske kontrol.

Novo Nordisk forventer, at Rybelsus bliver godkendt af Europa-Kommissionen i begyndelsen af ​​andet kvartal i 2020.

”Vi er meget begejstrede for den positive anbefaling af Rybelsus, da det er den første og eneste GLP-1 i en tablet, og vi mener, at det har potentiale til at sætte en ny standard til behandling af type 2-diabetes i EU," siger Novos koncerndirektør for forskning og udvikling Mads Krogsgaard Thomsen.

"En høj andel af mennesker med type 2-diabetes opnår ikke målet for blodsukkerniveauet, hvilket understreger behovet for nye og mere effektive løsninger for bedre at håndtere deres sygdom."

CHMP anbefaler, at Rybelsus angives som monoterapi, når metformin betragtes som uegnet samt i kombination med andre lægemidler til behandling af type 2-diabetes. Der henvises også til resultater fra kliniske forsøg med hensyn til kombination med andre diabetesmidler, effekter på glykæmisk kontrol, hjerte-kar-hændelser og de undersøgte populationer.

Rybelsus (oral semaglutid) er en analog af det naturligt forekommende hormon GLP-1, og det er verdens første og eneste GLP-1 i en tablet. Rybelsus er godkendt i USA, og det er indikeret som et supplement til diæt og motion for at forbedre den glykæmiske kontrol hos voksne med type 2-diabetes. Det administreres en gang dagligt og er godkendt til brug i to terapeutiske doser, syv mg og 14 mg i USA.

10 highlights fra den corona-aflyste amerikanske dermatologiske kongres

Atopisk eksem hos børn og voksne, kuldeallergi og stafylokok aureus hører fortsat til blandt de kliniske udfordringer i de dermatologiske klinikker fremgår det af blandt andet abstracts fra den COVID-19-aflyste kongres, American Academy og Allergy, Astma og Immunology 2020 (AAAAI).

Sammenhæng mellem hudsygdom og IBD

Der ser ud til at være en forbindelse mellem hudlidelsen hidradenitis suppurativa (HS) og de inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) Crohns og colitis.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter