Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Højt testosteronniveau øger kvinders risiko for diabetes

Et højt testosteronniveau øger kvinders risiko for både type 2-diabetes og bryst- og endometriecancer. Hos mænd ser et højere testosteronniveau dog ud til at medføre en lavere diabetes-risiko, men en højere risiko for prostatakræft.

Det viser den største undersøgelse til dato om den genetiske regulering af kønshormonniveauer, anført af forskere fra Medical Research Council (MRC) Epidemiology Unit ved University of Cambridge og University of Exeter.

På trods af at have fundet en stærk genetisk komponent for cirkulerende testosteronniveauer hos mænd og kvinder, fandt forfatterne, at de involverede genetiske faktorer var meget forskellige mellem kønnene.

Holdet brugte såkaldt Genome wide association studies (GWAS) fra 425.097 deltagere i UK Biobank til at identificere 2.571 genetiske variationer forbundet med forskelle i niveauerne af kønshormonet testosteron og dets bindende protein kønshormonbindende globulin (SHGB).

Forskerne verificerede deres genetiske analyser i yderligere undersøgelser, herunder EPIC-Norfolk-undersøgelsen og Twins UK, og fandt et højt niveau af enighed med deres resultater i UK Biobank.

Derefter benyttede de en fremgangsmåde kaldet Mendelian randomisering, som bruger naturligt forekommende genetiske forskelle til at forstå, om kendte forbindelser mellem testosteronniveauer og sygdom er kausale snarere end korrelative.

De fandt, at genetisk højere testosteron hos kvinder øger risikoen for type 2-diabetes med 37 procent og polycystisk ovariesyndrom (PCOS) med 51 procent.

Imidlertid fandt de også, at det at have højere testosteronniveau reducerer risikoen for type 2-diabetes hos mænd med 14 procent. Derudover fandt de, at genetisk højere testosteronniveauer øgede risikoen for bryst- og endometriecancer hos kvinder og prostatacancer hos mænd.

"Vores konklusioner om, at genetisk højere testosteronniveau øger risikoen for PCOS hos kvinder, er vigtig for at forstå testosterons rolle i oprindelsen af ​​denne almindelige lidelse snarere end blot at være en konsekvens af denne tilstand," siger dr. John Perry fra MRC Epidemiology Unit ved University of Cambridge og seniorforfatter på undersøgelsen, der er offentliggjort i Nature Medicine.

"Ligeledes bruges testosteronreducerende behandlinger hos mænd i vid udstrækning til behandling af prostatacancer, men indtil nu har det været usikkert, om lavere testosteronniveauer også er beskyttende mod udvikling af prostatacancer. Vores fund viser, hvordan genetiske teknikker som Mendelian randomisering er nyttige til forståelse af risikoen og fordelene ved hormonbehandlinger," siger dr. Perry.

"Vores fund giver unik indsigt i testosterons sygdomskonsekvenser," supplerer en anden af forskerne dr. Katherine Ruth fra University of Exeter.

"De understreger især vigtigheden af ​​at overveje mænd og kvinder separat i studier, da vi så modsatte effekter af testosteron på diabetes. Forsigtighed er nødvendig for at bruge vores resultater til at retfærdiggøre brugen af ​​testosteron som tilskud, indtil vi kan lave lignende undersøgelser af testosteron med andre sygdomme, især hjerte-kar-sygdomme."

10 highlights fra den corona-aflyste amerikanske dermatologiske kongres

Atopisk eksem hos børn og voksne, kuldeallergi og stafylokok aureus hører fortsat til blandt de kliniske udfordringer i de dermatologiske klinikker fremgår det af blandt andet abstracts fra den COVID-19-aflyste kongres, American Academy og Allergy, Astma og Immunology 2020 (AAAAI).

Sammenhæng mellem hudsygdom og IBD

Der ser ud til at være en forbindelse mellem hudlidelsen hidradenitis suppurativa (HS) og de inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) Crohns og colitis.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter