Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Steno Diabetes Center Aarhus koordinerer behandlingsforløb

Steno Diabetes Center Aarhus følger trop med det københavnske diabetescenter og samler flere relevante undersøgelser og behandlinger under samme tag og i samme forløb.

Mennesker med følgesygdomme til diabetes, såsom nyresygdom og fodsår, kan snart se frem til langt mere koordinerede behandlingsforløb på Aarhus Universitetshospital. Tidligere har patienterne modtaget behandling i opdelte og i nogle tilfælde ukoordinerede forløb, men nu skal en fælles nyre-diabetesklinik og et udvidet screenings- og behandlingsforløb for diabetiske fodsår sikre bedre behandling og mere sammenhængende patientforløb. 

Steno Diabetes Center Aarhus samler ekspertisen og koordinerer behandlingen for nogle af de mest syge diabetespatienter på Aarhus Universitetshospital. Det sker i et bredt samarbejde mellem en række kliniske afdelinger og diabetescenteret.  

”Følgesygdomme til diabetes er ofte meget komplekse og en stor indgriben i det enkelte menneskes liv. Derfor er vi glade for, at vi nu kan samle indsatsen til gavn for patienterne – blandt andet i en fælles nyre-diabetesklinik, hvor specialister fra Nyresygdomme og Steno Diabetes Center Aarhus ser patienterne sammen og samtidig koordinerer med de øvrige afdelinger,” siger Lisselotte Fisker i presseteksten. Hun er klinikchef og overlæge på Steno Diabetes Center Aarhus.

Et lignende tiltag fandt sted på Steno Diabetes Center Copenhagen i efteråret 2019, hvor man integrerede nefrologen som en del af behandlingstilbuddet på centeret. Her sagde den ansvarlige overlæge for forløbet:

”Det ligger jo i tidsånden med fællesambulatorium, og det er med god grund. Det giver bedre behandlinger og mindre transport for patienten, som vi forventer vil øge tilfredshed og livskvaliteten for patienterne,” siger Signe Sætre Rasmussen, overlæge på SDCC og forløbsansvarlig for det fælles diabetes-nyresamarbejde. 

Fem forskellige hospitalsbesøg i ét forløb

Også patienter med diabetisk fodsår og akut Charcot-fod får fokus i behandlingstilbuddet ved det diabetesspecifikke sårcenter "Center for Den Diabetiske fod" på Aarhus Universitetshospital. 

Førhen kunne disse patienter risikere at skulle møde op på fem forskellige ambulatorier med flere ugers ventetid imellem, men nu får de én indgang til et samlet og accelereret udrednings- og behandlingsforløb.  

En del af det nye behandlingstilbud betyder, at patienterne fremover kan blive set samtidig af et multidisciplinært team bestående af en endokrinolog, karkirurg og ortopædkirurg. 

”Vores patienter med fodkomplikationer kan nu få foretaget alle undersøgelser, stillet diagnosen og udarbejdet en behandlingsplan samme dag. Det er et kæmpe løft, og det samlede tilbud muliggør et hurtigere, mere sammenhængende og helhedsorienteret behandlingsforløb til gavn for patienterne,” siger Liselotte Fisker.

 

Begge tilbud er startet pr. 1. januar 2020 på Aarhus Universitetshospital. Erfaringerne fra initiativerne skal komme udviklingen af området til gavn i hele Region Midtjylland. Et tilbud om sammedagsscreening for følgesygdomme til diabetes også på vej i Region Midtjylland. Her kan patienter med diabetes få foretaget og få svar på alle relevante undersøgelser for følgesygdomme til diabetes samme dag.

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter