Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Forskere forsøger at forudsige risiko for demens hos T2D-patienter

Jakob Grauslund

Et europæisk multicenterstudie med dansk deltagelse skal undersøge, om risikoen for demens ved type 2-diabetes (T2D) kan aflæses i øjnene.

Øjet kan siges at være en fremskudt del af hjernen, da mange af de samme processer finder sted sideløbende i øjets nethinde og hjernen. Derfor er tanken bag et nyt europæisk forskningsprojekt, at øjenundersøgelser muligvis kan være med til at identificere personer med type 2-diabetes, der har øget risiko for udvikling af tidlig demens. På den måde kan man hurtigere hjælpe patienterne med at tage bedre hånd om sygdommen og eget liv i sygdommens tidlige fase.

”Det er vigtigt at identificere patienter med risiko for udvikling af demens, for at kunne forsinke sygdomsudviklingen og sikre de bedst mulige ressourcer til at håndtere forløbet," siger Jakob Grauslund, professor ved Syddansk Universitet og gæsteforsker hos Steno Diabetes Center Odense. Han kommer til at stå i spidsen for den danske del af multicenterstudiet, der bliver finansieret af Horizon 2020-bevillingen.

 

Prospektivt studie af europæere med T2D

Bevillingen skal overvejende bruges til at foretage et 30 måneders prospektivt studie af 168 europæiske personer med type 2-diabetes og begyndende kognitive udfordringer, som skal være med til at påvise, om målinger af øjets nethinde kan være med til at afgøre, om patienterne udvikler demens.

”Bevillingen har gjort det muligt at starte projektet, som grundlæggende beror på en nylig observation af, at øjenkomplikationer ved type 2-diabetes ikke blot er en sygdom, som rammer de mindste blodkar men også påvirker nervetrådene i nethinden. Denne såkaldte neurodegeneration spiller en essentiel rolle ved udvikling af demens, og dermed håber vi at kunne påvise, at øjenforandringerne afspejler tilsvarende processer i hjernen, som er mere vanskelige at monitorere,” forklarer Jakob Grauslund.

Jakob Grauslund mener, at tidlig udvikling af demens en alvorlig, men overset komplikation ved type 2-diabetes. Bl.a. derfor er dette projekt vigtigt.

Projektet har gennem det EU-finansierede Horizon 2020 program modtaget seks millioner euro, hvoraf Steno Diabetes Center Odense og Syddansk Universitet med Professor Jakob Grauslund i spidsen, tilsammen modtager 250.000 EUR.

SDCO/ SDU’s del af bevillingen går primært til aflønning af ph.d.-studerende Frederik Pedersen, som vil udføre sit ph.d.-studie som led i projektet. Professor Jakob Grauslund og Professor Frans Pouwer fra SDCO er også involveret i projektet.

Horizon 2020 (H2020) er det største forsknings- og innovationsprogram i EU, der yder finansiel støtte til forskning, banebrydende innovationsprojekter og udvikling af nye teknologier med fokus på tværfagligt, internationalt samarbejde mellem forskere, virksomheder og slutbrugere.

Visionen bag H2020 er, at medvirke til løsningen af nogle af de store samfundsmæssige udfordringer, som Europa står overfor og samtidig bidrage til at skabe vækst og job i fremtidens Europa.

 

10 highlights fra den corona-aflyste amerikanske dermatologiske kongres

Atopisk eksem hos børn og voksne, kuldeallergi og stafylokok aureus hører fortsat til blandt de kliniske udfordringer i de dermatologiske klinikker fremgår det af blandt andet abstracts fra den COVID-19-aflyste kongres, American Academy og Allergy, Astma og Immunology 2020 (AAAAI).

Sammenhæng mellem hudsygdom og IBD

Der ser ud til at være en forbindelse mellem hudlidelsen hidradenitis suppurativa (HS) og de inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) Crohns og colitis.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter