Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nye diabetesmidler mindsker sygdommens øgede demensrisiko

Ida Kim Wium-Andersen

Især nyere diabetes-lægemidler har en markant risikoreduktion for at udvikle demens blandt T2D-patienter, viser nyt dansk studie. 

Det har længe været kendt, at der er en kobling mellem type 2-diabetes og udviklingen af demens.

Sidste år viste et studie, at en dansk population af type 2-diabetespatienter har en øget risiko på 22 procent for at udvikle demens inden de fylder 75 år, uanset lægemiddelbrug, sammenlignet med baggrundsbefolkningen. Mekanismen er uafklaret, men blodsukkerstabilitet og inflammation spiller sandsynligvis en rolle. 

”En række studier har efterhånden indikeret, at der er fælles overlappende sygdomsmekanismer, hvor forhøjet eller ustabilt blodsukker i forbindelse med type 2-diabetes lader til at være medvirkende til udviklingen af demens. Der er muligvis også et komponent af neuroinflammation involveret,” siger Ida Kim Wium-Andersen, ph.d.-studerende ved Psykiatrisk Center København på Frederiksberg Hospital.

Hun er førsteforfatter til et nytnested case-control-studie, udgivet i European Journal of Endocrinology, som finder, at en række antidiabetika reducerer den ellers øgede risiko for demens hos type 2-diabetespatienter.

Diabetes-medicin mindsker demensrisiko

I det nye studie har forskerholdet analyseret data fra godt 175.000 patienter registreret med type 2-diabetes i Diabetesregisteret i perioden 1995 til 2012. Patienterne blev fulgt frem til maj 2018 med henblik på, om de fik en demensdiagnose eller fik ordineret medicin mod demens.

Fire af de otte typer diabetesmedicin viste sig at være associeret med dosisafhængig mindsket risiko for demens. Det drejer sig om metformin, DPP-IV-hæmmere, GLP-1-analoger samt SGLT2-hæmmere.

Efter justering for en række faktorer var behandling med de fire ovennævnte lægemidler associeret med odds ratioer for demens mellem 0,94 og 0,58, hvilket kan oversættes til risikoreduktioner mellem seks procent og 42 procent i forhold til personer, der aldrig havde været i behandling med antidiabetika.

Både GLP-1-analoger og SGLT2-hæmmere – givet som andet eller tredje valg – var koblet med 42 procent mindre risiko for at udvikle demens hos T2D-patienter. Det var dog en gradueret risiko alt efter dosis. Jo højere dosis, desto større risikoreduktion – op til 42 procent.

”Det lader altså til, at især de nyere lægemidler mod diabetes bremser den øgede risiko for demens, som type 2-diabetespateinter har,” siger Ida Kim Wium-Andersen.

Kombinationer af insulin, metformin, sulfonylurinstoffer, glinider og glitazoner viste ikke en risikoreducerende virkning på udviklingen af demens.

10 highlights fra den corona-aflyste amerikanske dermatologiske kongres

Atopisk eksem hos børn og voksne, kuldeallergi og stafylokok aureus hører fortsat til blandt de kliniske udfordringer i de dermatologiske klinikker fremgår det af blandt andet abstracts fra den COVID-19-aflyste kongres, American Academy og Allergy, Astma og Immunology 2020 (AAAAI).

Sammenhæng mellem hudsygdom og IBD

Der ser ud til at være en forbindelse mellem hudlidelsen hidradenitis suppurativa (HS) og de inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) Crohns og colitis.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter