Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Patientforeninger er ikke blevet hørt i udbud om nyt diabetesudstyr

Diabetesforeningen og foreningen Type 1 er overraskede og bekymrede over, at de ikke er blevet inviteret til høring i forhold til udbudsmaterialet i forbindelse med indkøb af nye glukosemålere og insulinpumper til landets regioner.

”Det er overraskende og bekymrende, at vi ikke er blevet inviteret til høring i sagen. Dermed risikerer patientperspektivet at blive overhørt,” siger politisk chef i Diabetesforeningen, Ane Eggert Jackson og fortsætter:

”Vores bekymring er helt konkret, at sortimentet ender med at blive for smalt, fordi en kortsigtet økonomisk tænkning ikke opvejes af patientperspektivet fra starten. Det er afgørende for en effektiv, individuel diabetesbehandling, at der er mulighed for at opfylde de forskellige behov for rette udstyr som personer med diabetes har. Derfor er det nødvendigt at inddrage patienternes erfaringer i hele processen.”

Det er Region Midtjylland, som er tovholdere på projektet, og de har sendt udbudsmateriale ud til klinikker og afdelinger i høring. Det drejer sig om indkøb af glukosemålere og insulinpumper.

I patientforeningen Type 1 er man forundret og ærgerlig over ikke at være blevet inviteret til høring på dette område.

”Det er en forspildt chance og ærgerligt, at man ikke ser brugernes viden og erfaring som en ressource, der kan være med til at kvalificere og løfte sådan et udbud,” siger Tine Filges, der er formand for Type 1.

”Som patientorganisation frygter vi, at kun får adgang til gammel diabetes-teknologi, og at valgmulighederne bliver meget begrænsede. Resultatet kan blive, at flere dansker med diabetes begynder at tage uautoriseret udstyr i brug.” 

Svar fra Region Midtjylland

Tine Filges fra Type 1 har henvendt sig til regionen i håb om, at de vil tage deres betragtninger med i forløbet, men det har ikke rokket ved noget hos de udbudsansvarlige i Region Midtjylland.

”Det er korrekt, at vi her midt i udbudsrunden har fået en henvendelse fra en patientforening og at vi har vurderet, at denne ikke giver anledning til ændringer i udbudsmaterialet eller udbudsprocessen,” udtaler Charlotte Toftgård Nielsen, stabschef hos Indkøb og Medicoteknik i Region Midtjylland. Hun fortsætter: 

”Jeg kan kort sige, at vi er midt i et udbud, der kører efter helt gængs procedure og i fuld overensstemmelse med udbudsloven. Formålet med udbuddet er at få aftaler på en række produkter, som henholdsvis imødekommer regionernes behov, lever op til en række høje kvalitetskrav og som giver det bedste forhold mellem pris og kvalitet på et marked, hvor udgifterne stiger voldsomt.”

”Regionerne er underlagt sundhedsloven, og vi tilrettelægger vores udbud i henhold hertil og inddrager vores kliniske personale ved fastlæggelsen af, hvilke produkter regionerne skal have.  

”Det enkelte patient/bruger af produkter vil blive involveret, når der skal tages stilling til, hvilket produkt vedkommende skal tilbydes. Det er således individuelt, hvad der er bedst for den enkelte borger.” 

Region Midtjylland glemmer patienterne

Regionen lægger altså op til, at patienterne først får indflydelse, når apparaterne er købt ind, og de skal tages i brug i klinikkerne. 

”Jeg tror ikke, at de er på kant med loven, men de vil gå glip af væsentlige perspektiver, hvis de ikke hører patienterne, som rent faktisk bruger apparaterne døgnet rundt. Behandlerne er vant til at inddrage patienterne og ved, hvor vigtigt det er for behandlingens succes. Det virker ikke som om, det potentiale er gået op for de administrativt ansvarlige, og det er en skam,” siger Ane Eggert Jackson.

Region Midtjylland ønsker ikke at udtale sig yderligere om det ikke vil være brugbart at få patienternes perspektiver i denne sammenhæng.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter