Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | BetingelserNye retningslinjer et kæmpe skridt for behandling af benamputerede

De første kliniske retningslinjer for behandling, pleje og rehabilitering af patienter med bl.a. diabetes, der får amputeret et ben, er nu offentliggjort.

Retningslinjerne omhandler tiden fra det besluttes, at patienten skal benamputeres til 21 dage efter operationen.

De er offentliggjort af Fagligt Selskab for Ortopædkirurgisk Sygepleje på deres hjemmeside, og vil snart være at finde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 

Det er i høj grad noget, der har manglet, siger læge Lise Tarnow, direktør ved Steno Diabetes Center Sjælland.

”Det er vidt forskelligt, hvad de enkelte kommuner og hospitalsafdelinger tilbyder patienterne, og nogle patienter føler sig oversete og underprioriteret,” siger Lise Tarnow. Hun har ikke selv været med til at udvikle de nye kliniske retningslinjer, men har arbejdet med at lave standarder for behandling, pleje og rehabiliteringstilbud for patienter, der får en amputation, på Steno Diabetes Center Sjælland.

Der skal være en vis standard

Det er heldigvis forholdsvist sjældent, at personer med diabetes får amputeret et ben i dag, men lige præcis derfor er det vigtigt, at den enkelte afdeling har en klar opskrift på, hvordan det skal gribes det an, mener Lise Tarnow.

”Når man ikke arbejder med amputationer regelmæssigt, er det vigtigt, at der er nogle klare retningslinjer at forholde sig til for at sikre, at patienterne får den støtte, de har behov for. Lige nu er der rigtig stor forskel på, hvilken behandling og hvilke tilbud patienterne får hos de enkelte afdelinger og kommuner. Det er lige fra proteser, genoptræning, varigheden af støtte m.m.,” siger Lise Tarnow og fortsætter: 

”De her retningslinjer er et kæmpe skridt i den rigtige retning. De vil kunne fungere som en guide til beslutningstagerne i kommunen og på afdelingerne, når de skal vurdere, hvad der er standarden for behandling og pleje af denne patientgruppe.”

Støttet af Sundhedsstyrelsen

Udarbejdelsen af de kliniske retningslinjer er støttet økonomisk af Sundhedsstyrelsen og lavet af en tværfaglig arbejdsgruppe, der jævnligt har med patienter at gøre, som får amputationer. Formanden for arbejdsgruppen er sygeplejerske og postdoc, Ulla Riis Madsen, der selv forsker i pleje og rehabilitering af personer med benamputationer. 

Hun vurderer, at der er brug for retningslinjerne som retningsanvisende for en vis standard i behandlingen.

”Det er en lavt prioriteret patientgruppe, og vi har længe ønsket at løfte den generelle kvalitet af behandlingen, plejen og rehabiliteringen for denne patientgruppe. Det er meget individuelt, hvad patienterne får tilbudt, alt efter hvor de bor, hvilket sygehus de besøger, og hvem de møder på sygehuset. Men fælles for patienterne er, at de har komplekse behov for behandling og pleje som kræver tværfaglige indsatser. Derfor er det vigtigt, at man arbejder efter nogle fælles retningslinjer,” siger Ulla Riis Madsen og fortsætter:

”Vi ved, at retningslinjer ofte fungerer retningsanvisende. De fleste steder vil gerne leve op til de retningslinjer, der er på et område. Så det håber vi også, at det kommer til at ske med disse.”

Arbejdsgruppen skriver selv på side syv i retningslinjerne: 

”Det forventes, at denne kliniske retningslinje vil være med til at skabe ensartet tilbud om behandling, pleje samt tidlig rehabilitering til patienter som får amputeret ben, uafhængigt af hvilket hospital de behandles på eller hvilken region eller kommune de bor i.” 

Bedste evidens og erfaring som grundlag

Retningslinjerne er lavet ud fra GRADE-metoden, men desværre er forskningen på området sparsom og til tider af ringe kvalitet, vurderer faggruppen.

”Det understreger kun, at benamputationer har været et underprioriteret område, også i forskningen. Vi har så vidt muligt brugt udenlandske retningslinjer, når kvaliteten var høj nok, og vores kliniske erfaring til at lave retningslinjerne,” siger Ulla Riis Madsen og uddyber formålet med retningslinjerne:

”De skal tjene til, at patienterne får så få komplikationer fra operationen og så stor livskvalitet som mulig. Det sker bl.a. ved den rette smertelindring, optimering af ernæring og ved at arbejde med førligheden og den psykiske trivsel op til og efter operationen. Men det vigtigste er nok, at der oprettes tværfaglige teams, som har ansvaret hele forløbet.”

Patienterne: Fagpersoner skal være klædt på til opgaven

Retningslinjerne har været til høring hos patienterne, repræsenteret af Amputationsforeningen, som er glade for, at der komme fælles retningslinjer for behandling, men også efterlyser at blive mødt af fagpersoner der er klædt på til opgaven og har tid til at gå i dybden med den enkelte person, for som de skriver: "Det kan være af meget indgribende karakter at blive amputeret".

Hvert år får ca. 1800 mennesker i Danmark foretaget en benamputation, især på grund af komplikationer til vaskulær sygdom. Patientgruppen er karakteriseret ved høj grad af komorbiditet, mange komplikationer og høj dødelighed.

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter