Inflammations-sygdommene behøver et nationalt center

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Diabetespatienter tager selv ansvar for kontrol i ambulatoriet

EASD: Et dansk forskningsprojekt – DIATAST – har som det første af sin slags vist, at type 1-diabetes patienter er i stand til selv at håndtere og tage ansvar for deres anvendelse af ambulatorie-besøg.

Resultaterne viser, at flere end 30 procent af alle kontrolbesøg er skåret væk, ligesom en stor del af konsultationerne er rykket fra fysisk fremmøde til telekonsultation. Patienterne oplever desuden større tilfredshed med deres konsultationer.

357 patienter med type 1-diabetes har de seneste to år, som et led i et forskningsprojekt, selv bestemt antallet af deres kontrolforløb på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Forskningsprojektet DIATAST er drevet af forskere på Syddansk Universitet og Endokrinologisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus, og har haft til formål at afdække, om patienternes besøg i ambulatoriet kan sammensættes på en ny og mere effektiv måde, ved at patienterne selv booker tid i ambulatoriet efter behov.

Konsultationerne giver mere mening

Studiet er blevet præsenteret (Abstrakt #254) på den virtuelle diabetes-kongres EASD - og resultaterne af DIATAST overgik faktisk forventningerne, fortæller Claus Bogh Juhl, som er overlæge ved Endokrinologisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus og en af forskerne bag studiet:

”Patienterne udtrykker større tilfredshed og oplever, at konsultationerne giver mere mening, når de sker på eget initiativ og efter behov. En sidegevinst ved DIATAST er, at når patienterne selv håndterer frekvensen af deres ambulatorie-besøg, så frigiver det resurser hos både læger og sygeplejersker.”

Fra fysisk fremmøde til tele-konsultation

Claus Bogh Juhl understreger dog, at projektet ikke var et spare-projekt, men et projekt, som blev sat i værk for at højne patienttilfredsheden.

Projektets resultater viser, at lidt mere end 30 procent af alle kontrolbesøg er fravalgt, ligesom en stor del af konsultationerne faktisk har ændret sig fra at finde sted ved fysisk fremmøde og til tele-konsultation, fortæller Claus Bogh Juhl:

”Projektet var ikke tænkt som et telemedicinsk projekt – men patienterne har selv taget initiativ til, at mange af konsultationerne ikke skulle ske ved fysisk fremmøde, men i stedet online eller på telefon.”

Vi skal ikke være bange for at frigive ansvar til patienterne

Patienternes tilbagemeldinger viser, at de får mere ud af de bookede konsultationer, de oplever ambulatoriet som mere tilgængeligt - og at sundheden hos dem ikke forringes, selvom de besøger ambulatoriet mindre. Et flertal af patienterne ønsker at fortsætte med den nye model.

Resultaterne af projektet er faktisk så positive, at diabetes-ambulatoriet på Sydvestjysk Sygehus i samarbejde med Odense Universitetshospital (OUH) nu arbejder på at indføre det nye forløb som et permanent tilbud til ambulatoriets patienter, fortæller Claus Bogh Juhl:

”Det står endnu ikke klart, hvordan præcis det fremtidige set-up skal være, men vi vil naturligvis vurdere patienterne i forhold til, hvem af dem, der kan tilbydes at deltage i DIATAST. Vi ser det som en oplagt mulighed for, at introducere et mere individuelt tilrettelagt forløb og vi tror på, at langt flere patienter i fremtiden vil få større indflydelse på deres eget patientforløb – til gavn for både patienter og sundhedspersonale. Projektet har vist os, at vi ikke skal være så bange for at frigive ansvar til patienterne, som fint administrerer deres besøg i ambulatoriet efter behov.”

Sædvanligvis indkaldes patienterne i ambulatoriet til kontrol med tre til seks måneders mellemrum. Med DIATAST får patienten mulighed for selv at vurdere hvornår, de har brug for en kontrol i ambulatoriet. Sydvestjysk Sygehus sender en SMS hver tredje måned, som en påmindelse om, at patienten kan bede om en tid ved behov. Hvis patienten selv vurderer, at der er behov for fremmøde sendes en tid, ellers ikke. 

Sundhedsminister undviger spørgsmål om insulintilskud

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har spurgt sundhedsminister Magnus Heunicke (S), hvad hans holdning er til Medicintilskudsnævnets forslag om at fjerne generelt tilskud til en lang række insulin-præparater. 

Tilskudsnævn håber, at færre tilskud til insulin vil presse priser

Medicinsk Tidsskrift har fået indsigt i en e-mail sendt fra Lægemiddelstyrelsen til Sundheds- og ældreministeriet, hvori det beskrives, at Medicintilskudsnævnet håber, at det stærkt kritiserede forslag om at fjerne tilskud til en lang række insulin-præparater vil resultere i et prisfald på præparaterne.

Overvældende interesse for sygehustilbud til patienter med svær overvægt

104 mennesker med BMI over 30 er netop nu henvist til Det Syddanske Overvægtsinitiativ (SDOI) på Sydvestjysk Sygehus, der åbnede for henvisninger fra de praktiserende læger i slutningen af august. Initiativet er dimensioneret til at modtage 500 patienter om året, så det er mange henvisninger på meget kort tid.

Farvel til ordet sukkersyge på etiketter og recepter

Ordet sukkersyge vil ikke længere fremgå af recepter og doseringsetiketter efter en henvendelse til Lægemiddelstyrelsen fra Steno Diabetes Center Odense og tænketanken Type 1.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter