Inflammations-sygdommene behøver et nationalt center

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ozempic er en lovende kandidat til behandling af fedme

EASD: Foreløbige resultater fra STEP-programmet viser, at GLP-1-antogonisten Ozempic (semaglutid) har potentiale som fedmereducerende behandling. Semaglutid har vist sig at inducere vægttab på helt op til 17,4 procent.

STEP-programmet består af fire randomiserede, placebo-kontrollerede fase III-studier, STEP 1, STEP 2, STEP 3 og STEP 4. Studierne har undersøgt semaglutids (2,4 mg én gang om ugen) evne til at reducere kropsvægten hos personer med fedme med og uden diabetes sammenlignet med placebo over en periode på 68 uger.

Semaglutid inducerer vægttab ved at reducere sultfornemmelsen og øge mæthedsfornemmelsen, hvilket får personer med fedme til at mindske deres indtag af kalorier og herved tabe sig i vægt. Vægttab er en velkendt følgevirkning af GLP-1-RA, når præparaterne anvendes i behandlingen af type 2-diabetes.

Alle fire studier i STEP-programmet nåede deres primære endepunkt og viste, at semaglutid var overlegent sammenlignet med placebo i forhold til at inducere vægttab. Det vægttab, der blev opnået ved behandling med semaglutid varierede fra 9,6 procent til 17,4 procent i de fire studier. Ydermere viser data, at signifikant flere patienter i behandling med semaglutid havde opnået et vægttab på ≥fem procent ved uge 68 end det var tilfældet for patienterne i placeboarmen (68,8-86,6 procent vs. 28,5-47,6 procent).

Bedre at fortsætte behandlingen

Typisk er personer med fedme i behandling med fedmemidler i en periode på omkring 20 uger. I et af STEP-studierne har man undersøgt, hvad det betyder for effekten af semaglutid at stoppe behandlingen efter 20 uger versus at fortsætte behandlingen de planlagte 68 uger. Her så man en forskel på ca. 15 procent til fordel for den gruppe, som fortsatte behandlingen med semaglutid.

Novo Nordisk, som står bag semaglutid, forventer at præparatet bliver godkendt som fedmemiddel inden for de næste to år.

Flere resultater fra STEP-programmet forventes publiceret senere i 2020 og 2021.  

Der pågår desuden flere studier, som undersøger effekten af semaglutid på fedme-relaterede komplikationer såsom kardiovaskulær sygdom, hjertesvigt og slidgigt.

Sundhedsminister undviger spørgsmål om insulintilskud

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har spurgt sundhedsminister Magnus Heunicke (S), hvad hans holdning er til Medicintilskudsnævnets forslag om at fjerne generelt tilskud til en lang række insulin-præparater. 

Tilskudsnævn håber, at færre tilskud til insulin vil presse priser

Medicinsk Tidsskrift har fået indsigt i en e-mail sendt fra Lægemiddelstyrelsen til Sundheds- og ældreministeriet, hvori det beskrives, at Medicintilskudsnævnet håber, at det stærkt kritiserede forslag om at fjerne tilskud til en lang række insulin-præparater vil resultere i et prisfald på præparaterne.

Overvældende interesse for sygehustilbud til patienter med svær overvægt

104 mennesker med BMI over 30 er netop nu henvist til Det Syddanske Overvægtsinitiativ (SDOI) på Sydvestjysk Sygehus, der åbnede for henvisninger fra de praktiserende læger i slutningen af august. Initiativet er dimensioneret til at modtage 500 patienter om året, så det er mange henvisninger på meget kort tid.

Farvel til ordet sukkersyge på etiketter og recepter

Ordet sukkersyge vil ikke længere fremgå af recepter og doseringsetiketter efter en henvendelse til Lægemiddelstyrelsen fra Steno Diabetes Center Odense og tænketanken Type 1.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter