Inflammations-sygdommene behøver et nationalt center

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

EASD’s store nyhed vækker begejstring hos Diabetesforeningen

Tanja Thybo

EASD:  Der var gode nyheder til personer med type 2-diabetes og nyresygdom på årets europæiske diabeteskongres EASD 2020. 

Behandling med SGLT-2-hæmmeren Forxiga (dapagliflozin) beskytter ikke bare nyren og forebygger tab af nyrefunktion, den reducerer også risikoen for nyre- eller hjertekarrelateret død markant. Det viste resultater fra det store DAPA-CKD-studie.

”Det er en rigtig god nyhed. Det skal ud til personer med type 2-diabetes. Det har stor betydning for personer med diabetes, når forskningen leverer håndgribelige resultater, der kan rykke behandlingen fremad og gøre en forskel i folks liv. Og det må man sige, at studiet her gør. Her har du et konkret præparat til en konkret gruppe personer med diabetes, hvor der demonstreres nogle markante forbedringer,” siger Tanja Thybo, forskningschef ved Diabetesforeningen.  

I løbet af 2,4 år (i median) havde de personer, der blev behandlet med Forxiga, en 39 procent lavere risiko for at nå det primære endepunkt. Dvs. 1) vedvarende fald i nyrefunktion på mindst 50 procent, 2) nyresygdom i slutstadiet, eller 3) død på grund af nyre- eller hjertekarrelaterede årsager.  

Resultaterne blev fremlagt på en session dedikeret til studiet, torsdag den 24. september, og samtidig udgivet i The New England Journal of Medicine.

Nye retningslinjer tager tid

SGLT2-hæmmere er allerede til rådighed som behandling, men i øjeblikket gives det kun til en udvalgt gruppe personer med type 2-diabetes, som har kendt iskæmisk hjertesygdom og et bestemt niveau af nedsat nyrefunktion og iskæmisk hjertesygdom.

”Det kan tage noget tid, før nye retningslinjer bliver almindelig praksis, og derfor er vi glade for, at der er så meget fokus på de her nye lægemidler. Både læger og patienter skal vide, at man ikke altid skal starte med metformin. Der skal også kigges på hjerte- og nyrefunkion. Vi kommer snart med kampagne, som skal opfordre personer med type 2-diabetes om at snakke med deres læge, om de får den optimale medicin mod type 2-diabetes, hvis de også er i risiko for hjertesygdom,” siger Tanja Thybo. Og tilføjer, at det samme naturligvis gør sig gældende med hensyn til nyrefunktion. 

På baggrund af DAPA-CKD vil anvendelsen måske kunne brede sig ud til flere med type 2-diabetes, så det for eksempel gives til en større gruppe af personer med type 2-diabetes og nedsat nyrefunktion. Det skal dog først evalueres af blandt andre dem, som udvikler retningslinjer for behandling.

Mere personlig medicin kan være på vej

På EASD-kongressen blev det ligeledes diskuteret, om type 2-diabetes kan deles op i flere undergrupper af sygdomme, kendetegnet ved selve årsagen til, at man har sygdommen, fortæller Tanja Thybo.

”Man har i noget tid nu diskuteret, om vi kan dele type 2-diabetes op i flere undergrupper, for eksempel dem med insulinresistens og dem med manglende insulinproduktion. Det vil potentielt hjælpe til at stille en mere præcis diagnose. Det er meget interessant for os, for det kan pege mod mere specifikke og potentielt bedre behandlinger. Det er jo noget, som kommer folk til gavn,” siger Tanja Thybo.

Sundhedsminister undviger spørgsmål om insulintilskud

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har spurgt sundhedsminister Magnus Heunicke (S), hvad hans holdning er til Medicintilskudsnævnets forslag om at fjerne generelt tilskud til en lang række insulin-præparater. 

Tilskudsnævn håber, at færre tilskud til insulin vil presse priser

Medicinsk Tidsskrift har fået indsigt i en e-mail sendt fra Lægemiddelstyrelsen til Sundheds- og ældreministeriet, hvori det beskrives, at Medicintilskudsnævnet håber, at det stærkt kritiserede forslag om at fjerne tilskud til en lang række insulin-præparater vil resultere i et prisfald på præparaterne.

Overvældende interesse for sygehustilbud til patienter med svær overvægt

104 mennesker med BMI over 30 er netop nu henvist til Det Syddanske Overvægtsinitiativ (SDOI) på Sydvestjysk Sygehus, der åbnede for henvisninger fra de praktiserende læger i slutningen af august. Initiativet er dimensioneret til at modtage 500 patienter om året, så det er mange henvisninger på meget kort tid.

Farvel til ordet sukkersyge på etiketter og recepter

Ordet sukkersyge vil ikke længere fremgå af recepter og doseringsetiketter efter en henvendelse til Lægemiddelstyrelsen fra Steno Diabetes Center Odense og tænketanken Type 1.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter