Endokrinologisk Tidsskrift

 - først med nyheder om ny medicin

SGLT2-hæmmere kan måske beskytte mod hjerte-kar- og nyresygdom ved type 1-diabetes

EASD: Forskere fra Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) har ved hjælp af et risikoværktøj vurderet, at SGLT1/2-hæmmeren Zynquistas (sotagliflozin) beskytter mod hjerte-kar-sygdom og nyresvigt ved type 1-diabetes, og det taler for, at behandlingen afprøves i et klinisk forsøg.

SGLT2-hæmmere kan dermed potentielt revolutionere behandlingen af type 1-diabetes, ligesom de har gjort det ved type 2-diabetes, men de kliniske forsøg mangler. 

SGLT2-hæmmeren Forxiga (dapagliflozin) nåede kun at være godkendt af EMA til behandling af type 1-diabetes i ganske kort tid, før producenten AstraZeneca i oktober 2021 besluttede sig for at fjerne indikationen grundet risikoen for diabetisk ketoacidose (DKA). Siden da har danske patienter ikke haft adgang til behandlingen, og det er en skam, mener læge og ph.d.-studerende på SDCC Elisabeth Buur Stougaard, som forsker i risikoen for udvikling af DKA hos patienter med type 1-diabetes i behandling med SGLT2-hæmmere.

Elisabeth Buur Stougaard

”Vi har en formodning om, at SGLT2-hæmmere beskytter mod hjerte-kar- og nyresygdomme ved type 1-diabetes, og hvis de beskyttende effekter kan dokumenteres i kliniske forsøg, vil effekten formentlig opveje risikoen for ketoacidose. Udfordringen er, at ingen indtil videre har haft mod på at lave de forsøg,” siger Elisabeth Buur Stougaard.

Lovende resultater

DEPICT-studierne, som i første omgang førte til godkendelsen af dapagliflozin til type 1-diabetes, viste forbedringer i glykæmisk kontrol, blodtryk og kropsvægt sammenlignet med placebo. Senere viste data fra inTandem 1 og 2-studierne lovende nyrebeskyttende effekter med SGLT1/2-hæmmeren sotagliflozin, og en samlet analyse af forsøgene dokumenterede gavnlige effekter på en række hjerte- og nyreparametre, herunder forbedrede hæmatokritværdier og reduktion af albuminuri, urinsyre, blodtryk og kropsvægt.

I mangel på kliniske forsøg med hjerte- og nyreoutcomes som de primære endepunkter har forskere fra SDCC vurderet sotagliflozins hjerte- og nyrebeskyttende potentiale i type 1-diabetes ved hjælp af centrets egen risk engine – et værktøj til beregning af risiko for hjerte-kar-sygdom og nyresvigt ved type 1-diabetes, hvor risikoen udregnes på baggrund af forskellige patientkarakteristika som blodtryk, Hba1c, kolesteroltal, eGFR og albuminuri. Elisabeth Buur Stougaard præsenterer resultaterne på den europæiske diabeteskongres EASD 2022 (abstract #89).

Forventer bedre effekt i kliniske forsøg

Ifølge risikoværktøjet kan sotagliflozin reducere fem- og tiårsrisikoen for hjerte-kar-sygdom med op mod 7 procent sammenlignet med placebo efter 24 ugers behandling.

Femårsrisikoen for nyresvigt i slutstadiet (ESKD) var numerisk reduceret med 200 mg sotagliflozin og signifikant reduceret med 400 mg sotagliflozin sammenlignet med placebo (-5,6%, 95% CI -8,4;- -2,6).

Risikoværktøjet forudser dermed en forbedring af både hjerte- og nyreoutcomes med sotagliflozin, om end effekten ikke er i den størrelsesorden, man har set i de store kliniske forsøg med SGLT2-hæmmere i type 2-diabetes.

”Jeg forventer bedre effekter i kliniske forsøg, da vi langt fra fanger alle de gavnlige effekter af behandlingen med risikoværktøjet. SGLT2-hæmmernes virkningsmekanisme i nyrerne, hvor de blandt andet forbedrer iltning og nedsætter hyperfiltration, indgår ikke i værktøjets beregninger. Desuden har vi valgt en lavrisikopopulation bestående af patienter uden hjerte-kar- eller nyresygdom. SGLT-hæmmere vil sandsynligvis gavne de hjerte- eller nyresyge patienter betydeligt mere, og det er nok den patientgruppe, man vil tilbyde behandlingen i kliniske forsøg,” siger Elisabeth Buur Stougaard.

Efterlyser kliniske forsøg

Risikoværktøjets beregninger berettiger yderligere kliniske undersøgelser af, hvorvidt SGLT2-hæmmere mindsker risikoen for hjerte-kar- og nyresygdom ved type 1-diabetes. Det mener Dorte Vistisen, forskningsleder for Klinisk Epidemiologisk Forskning ved Steno Diabetes Center Copenhagen.

”Værktøjet indikerer, at der er en gavnlig effekt af behandlingen selv i en relativ sund population, så det giver mening at afprøve den i kliniske forsøg med hårde hjerte- og nyreendepunkter. Hvis det lykkes at identificere og udvælge de patienter, som har mest gavn af SGLT2-hæmmere, vil man formentlig se, at de gavnlige effekter opvejer risikoen for ketoacidose,” siger Dorte Vistisen, som er medforfatter til studiet.

Ingen tilfælde af ketoacidose i Danmark

Forskergruppen fra SDCC udgav tidligere i år et studie baseret på samme risikoværktøj, som fandt, at særligt patienter med albuminuri kan opnå hjerte- og nyrebeskyttende effekt af SGLT2-hæmmere. Og til den amerikanske diabeteskongres ADA, som blev afholdt i juni i år, præsenterede gruppen real world data, som viste, at der ikke har været et eneste tilfælde af ketoacidose blandt danskere med type 1-diabetes, som har været i behandling med SGLT2-hæmmere.

”Lægerne vil gerne gøre det bedste for patienterne, så det er ærgerligt, at de ikke har mulighed for at give en effektiv behandling på grund af risikoen for bivirkninger. Siden godkendelsen blev trukket tilbage, er vi blevet klogere og ved nu meget mere om, hvem der har mest gavn af SGLT2-hæmmere, og hvordan vi håndterer den øgede risiko for ketoacidose,” siger Dorte Vistisen.

Elisabeth Buur Stougaard stemmer i:

”Hvis man kan reducere risikoen for hjerte-kar-sygdom og nyresygdom markant, så er gevinsten formentlig langt større end risikoen for ketoacidose. Det handler om at udvælge de rette patienter til behandlingen og ikke mindst uddanne dem i, hvad DKA er, hvordan det undgås og i værste tilfælde håndteres, mens de er i behandling med SGLT2-hæmmere, og så vil man formentlig kunne afværge de fleste tilfælde af ketoacidose,” siger hun.

Ledelse

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Medarbejdere

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder
  Bo Karl Christensen, redaktionsleder
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
  Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Hani Abu-Khalil - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Anne Westh - allround
  Hanna Sigga Madslund - allround
  Stephanie Hollender - allround
  Thomas Telving - allround

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Annoncekonsulent
  Helle Hviid
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether