Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Fedmemedicin fra Novo godt for blodtrykket

Fedmemidlet Saxenda kan nu tilsyneladende også bedre blodsukkeret og blodtrykket.

Det har i foreløbige studier vist sig, at patienter, som taber sig ved hjælp af Saxenda, også får et forbedret helbred på de to andre væsentlige parametre.

De amerikanske myndigheder, FDA, godkendte sidst i 2014 Saxenda som behandling mod svær overvægt.

Dette første en-gang-om-dagen GLP-1-præparat har ifølge forskningschef hos Novo, Mads Krogsgaard Thomsen, potentiale til at hjælpe verdens stigende antal overvægtige og fede med at opnå og bevare et signifikant vægttab og med at forbedre den vægtrelaterede comorbiditet.

Diabetes | okt 31, 2017

Diabetesprofessor: Vi skal knække tarmens koder

Tarmen er kroppens største hormonproducerende kirtel og har afgørende betydning for…

Novo Nordisk’s forventninger til fedmemedicinen har været enorme, men hidtil har successen været begrænset.

Nu kunne et egentligt gennembrud dog være på vej, da Novo har fremlagt resultater, som viser positiv virkning på blodsukkerniveauet og blodtrykket.

Efter godkendelsen fra FDA er Novo Nordisk nu i gang med forberedelserne af markedsføring i USA, som forventes at ske i begyndelsen af 2015. Succesen vil i sidste ende kunne være afhængig af, om de gode sideeffekter ved produktet kan dokumenteres yderligere, og om amerikanerne anser det for at være afgørende.

Overvægt | jan 03, 2018

Knogleceller i benene kan påvirke vores vægt

Knogleceller i benene, osteocytter, fungerer tilsyneladende som en badevægt for vores…

At få succes på det amerikanske marked kræver, at forsikringsselskaber finder præparatet godt nok til at man vil give de amerikanske patienter lov til at bruge det.

I januar i år har Novo fået positiv reaktion på Saxenda fra det europæiske godkendelsesorgan, EMA.

Tags: overvægt, fedme, Saxenda, blodsukker, blodtryk

DCS laver vejledninger om sektorovergange

Helt ekstraordinært er Dansk Cardiologisk Selskab, DCS, lige nu i gang med at sikre, at der er vejledninger tilgængelige for både hospitalslæger og praktiserende læger, som kan smidiggøre overgangen mellem sektorerne.

Ekspertuddannelse i kardiologi skal styrke kompetencer og mindske risiko for fejl

Mangel på tid og resurser og høje produktions-krav øger risikoen for fejl. For kardiologer og for deres patienter kan det have alvorlige konsekvenser. En gruppe kardiologer har derfor taget initiativ til en formaliseret ekspertuddannelse – i første omgang vil uddannelsen rette sig mod speciallæger i arvelige hjertesygdomme. 

Hjerteforeningen: Ingen tjekker om anbefalinger følges

På hjertekarområdet, såvel som alle andre sygdomsområder, findes der adskillige typer af behandlingsvejledninger, guidelines, forløbsprogrammer, referenceprogrammer osv. Og fælles for dem alle er, at ingen ved, om de bliver implementeret i det danske sundhedsvæsen. For det er der ingen, der holder øje med.

Diskussion på DCS-efterårsmøde: Skal alle have PCSK9-hæmmere?

Et LDL-niveau på under 1.8 mmol/L hos patienter med hjertekarsygdom anses i dag for at være tilstrækkeligt lavt. Med PCSK9-hæmmere vil man dog være i stand til at sænke LDL-kolesterolet til et endnu lavere niveau, end hvad man hidtil har opnået med statiner.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter