Basislister er skabt af fanden selv

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Fedmemedicin fra Novo godt for blodtrykket

Fedmemidlet Saxenda kan nu tilsyneladende også bedre blodsukkeret og blodtrykket.

Det har i foreløbige studier vist sig, at patienter, som taber sig ved hjælp af Saxenda, også får et forbedret helbred på de to andre væsentlige parametre.

De amerikanske myndigheder, FDA, godkendte sidst i 2014 Saxenda som behandling mod svær overvægt.

Dette første en-gang-om-dagen GLP-1-præparat har ifølge forskningschef hos Novo, Mads Krogsgaard Thomsen, potentiale til at hjælpe verdens stigende antal overvægtige og fede med at opnå og bevare et signifikant vægttab og med at forbedre den vægtrelaterede comorbiditet.

Diabetes | nov 06, 2018

Empagliflozin slår også til i real-world studie

Empagliflozin (Jardiance) kan reducere risikoen for indlæggelse grundet hjertesvigt med…

Novo Nordisk’s forventninger til fedmemedicinen har været enorme, men hidtil har successen været begrænset.

Nu kunne et egentligt gennembrud dog være på vej, da Novo har fremlagt resultater, som viser positiv virkning på blodsukkerniveauet og blodtrykket.

Efter godkendelsen fra FDA er Novo Nordisk nu i gang med forberedelserne af markedsføring i USA, som forventes at ske i begyndelsen af 2015. Succesen vil i sidste ende kunne være afhængig af, om de gode sideeffekter ved produktet kan dokumenteres yderligere, og om amerikanerne anser det for at være afgørende.

Overvægt | maj 28, 2018

Fedmeparadokset: Overvægtige har mindre muskeltab under sygdom

ECO - Overvægtige mennesker kan have en bedre chance for at overleve intensiv behandling,…

At få succes på det amerikanske marked kræver, at forsikringsselskaber finder præparatet godt nok til at man vil give de amerikanske patienter lov til at bruge det.

I januar i år har Novo fået positiv reaktion på Saxenda fra det europæiske godkendelsesorgan, EMA.

Tags: overvægt, fedme, Saxenda, blodsukker, blodtryk

EMPEROR-Reduced: SGLT-2-hæmmer har selvstændig effekt på hjertesvigt

EASD: SGLT-2-hæmmeren Jardiance (empagliflozin) reducerer risikoen for kardiovaskulær død og indlæggelser med 25 procent i patienter med hjertesvigt sammenlignet med placebo. Risikoreduktionen er sammenlignelig for patienter med og uden diabetes.

Ozempic er en lovende kandidat til behandling af fedme

EASD: Foreløbige resultater fra STEP-programmet viser, at GLP-1-antogonisten Ozempic (semaglutid) har potentiale som fedmereducerende behandling. Semaglutid har vist sig at inducere vægttab på helt op til 17,4 procent.

Skuffende resultater fra SGLT-2-studie undrer stadig

EASD: Forskerne bag det store fase III-studie, VERTIS CV, måtte i sommer på den amerikanske diabeteskongres, ADA, melde, at studiet ikke havde nået sine primære endepunkter, og at behandling med SGLT2-hæmmeren ertugliflozin ikke så ud til at have en MACE- og nyrebeskyttende effekt. 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter